ubezpieczenie ac

  • Od czerwca br. PKO Bank Polski oferuje wyłącznie polisy od PKO Ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.
  • Pakiet PKO Moto obejmuje pełny zakres ubezpieczeń komunikacyjnych.
  • Bank kończy współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Benefia, InterRisk, Link4, Proama i Uniqa.

Od czerwca br. PKO Bank Polski oferuje w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wyłącznie polisy od PKO Ubezpieczenia, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Banku. Pakiet PKO Moto obejmuje ubezpieczenia: obowiązkowe OC, Autocasco, Auto Assistance, od następstw nieszczęśliwych wypadków i Zieloną Kartę. Bank kończy współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi spoza jego Grupy Kapitałowej, których oferta ubezpieczeniowa była dotąd dostępna w sieci sprzedaży i kanałach zdalnych banku.

Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez PKO Bank Polski tworzą pakiet PKO Moto, który obejmuje poza ubezpieczeniami: obowiązkowymi OC, Autocasco (w 3. Wariantach), Auto Assistance, od następstw nieszczęśliwych wypadków i Zielona Karta dodatkowe ubezpieczenia. Koncentrując się na ofercie produktów od PKO Ubezpieczenia, bank zamyka tym samym współpracę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Benefia, InterRisk, Link4, Proama i Uniqa.

– Po blisko 5. latach kończymy współpracę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z naszymi partnerami, towarzystwami Benefia, InterRisk, Link4, Proama i Uniqa. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za wzięcie udziału w tym pionierskim na polskim rynku bancassurance projekcie, jakim było uruchomienie masowej dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych przez bank. Było to poważne wyzwanie techniczne i logistyczne, a w efekcie osiągnęliśmy obopólny sukces, który pozwolił zarówno bankowi jak i towarzystwom ubezpieczeniowym na zdobycie nowych doświadczeń 

– mówi Marcin Kruszewski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń w PKO Banku Polskim.

Ostatni etap zamykania oferty od dotychczasowych partnerów ubezpieczeniowych będzie związany z wysyłaniem ofert odnowieniowych na wykupione przed 17 lipca ubr. polisy, których obsługę w przypadku odnowienia przejmą ostatecznie ci ubezpieczyciele.

Bank zachęca klientów do zapoznani...

Ubezpieczenia OC i AC to dwa różne rodzaje ubezpieczeń, które zapewniają ochronę finansową przed różnymi rodzajami szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i chroni posiadacza polisy przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, w tym szkodami w mieniu i ciele. Ubezpieczenie AC jest opcjonalne i zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi własnemu pojazdowi, takie jak kolizje, kradzieże, pożary i […]

Czytaj więcej 22 maja 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu