mbank bank

W artykule przyglądamy się bieżącemu stanowi kursu akcji mBank w kontekście wydarzeń rynkowych z piątku, 1 grudnia. Analizujemy, jakie tendencje i czynniki wpływają na obecne notowania mBanku oraz prognozujemy, jak sektor bankowy może kształtować się w zakończeniu roku. 

Zapraszamy do zgłębienia tej tematyki i zrozumienia, jakie perspektywy mogą kształtować się dla akcji mBanku w kontekście sytuacji na rynku finansowym.

Wykres mBank

Notowania mBank

W okresie ostatnich sześciu miesięcy kurs akcji mBanku wykazywał znaczną zmienność, zaczynając od kursu odniesienia 379,00 zł na dzień 29 maja 2023 roku. W kolejnych dniach notowania podlegały dynamicznym fluktuacjom, osiągając minimum na poziomie 349,50 zł dnia 1 czerwca. Najwyższy kurs został odnotowany 21 listopada i wyniósł 573,40 zł. Zmiana kursu w tym okresie wyniosła 48,87%, co odpowiadało wzrostowi o 185,20 zł.

Średnia wartość kursu akcji mBanku w analizowanym okresie wynosiła 446,38 zł. Wolumen obrotu osiągnął imponującą liczbę 4 023 462 sztuk, a średni wolumen dzienny wyniósł 30 950 sztuk. Całkowite obroty akcji mBanku w omawianym czasie sięgnęły 1 766,12 mln zł, przy średnich obrotach dziennych wynoszących 13,59 mln zł. Te liczby odzwierciedlają intensywność handlu akcjami mBanku oraz zainteresowanie inwestorów na rynku finansowym.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu