10 lipca 2024

Wpływy z podatku Belki – historia, aktualności i przyszłe perspektywy dla oszczędzających w Polsce

3 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, wprowadzony został w Polsce w 2002 roku. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, który obejmuje dochody uzyskane z inwestycji kapitałowych.

Stawka podatku wynosi 19% i obejmuje zyski z kont oszczędnościowych, lokat terminowych, obligacji, akcji, funduszy inwestycyjnych oraz innych form inwestycji kapitałowych. Od momentu jego wprowadzenia, podatek Belki stał się stałym elementem polskiego systemu podatkowego, generując znaczące wpływy do budżetu państwa​.

>> Czytaj również: Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w podatku Belki: Co warto wiedzieć?


Wpływy z podatku Belki do budżetu państwa

W ostatnich latach wpływy z podatku Belki wykazują trend wzrostowy. Wysoka inflacja oraz rosnące oprocentowanie lokat bankowych i innych instrumentów oszczędnościowych przyczyniły się do zwiększenia zysków kapitałowych, a co za tym idzie, do wyższych wpływów z podatku. Na przykład w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku oprocentowanie lokat terminowych wzrosło średnio do 5,4%, co miało bezpośredni wpływ na wyższe zyski i wyższe wpływy z podatku Belki​, pisał Business Insider.

Potencjalne zmiany w podatku Belki

Podatek Belki jest często przedmiotem debat politycznych i gospodarczych. W trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku temat ten był szeroko omawiany, a niektóre partie polityczne proponowały jego zniesienie lub zmniejszenie. Zgodnie z sondażami, aż 67,5% Polaków opowiada się za zniesieniem podatku Belki, podczas gdy tylko 9,2% uważa, że powinien pozostać bez zmian.

>> Czytaj także: Nowa era oszczędzania bez podatku Belki – Rewolucja na rynku emerytalnym

Zmiany w podatku Belki na przestrzeni lat w Polsce

Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, został wprowadzony w Polsce w 2002 roku. Jego stawka od samego początku wynosiła 19% i dotyczyła dochodów z inwestycji kapitałowych, takich jak odsetki od lokat bankowych, dywidendy z akcji, zyski z obligacji oraz z funduszy inwestycyjnych.

➡️ Podatek Belki został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2002 roku. Od samego początku jego stawka wynosiła 19% i obejmowała zyski kapitałowe z różnych instrumentów finansowych.

➡️ W ciągu kolejnych lat, podatek Belki wielokrotnie był przedmiotem dyskusji politycznych i ekonomicznych. W różnych okresach pojawiały się propozycje zniesienia podatku lub jego obniżenia, jednak żadne z tych propozycji nie zostały zrealizowane.

➡️ W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku, pojawiły się propozycje dotyczące zamrożenia podatku Belki, aby pobudzić oszczędzanie i inwestycje wśród Polaków. Jednakże, podatek ten pozostał bez zmian, a jego stawka nadal wynosiła 19%.

➡️ W kampaniach wyborczych w 2023 roku temat podatku Belki był szeroko omawiany. Wiele partii politycznych postulowało zniesienie podatku, argumentując, że jest on niekorzystny dla oszczędzających. Mimo dużego poparcia społecznego dla zniesienia podatku, konkretne decyzje legislacyjne w tej sprawie nie zostały podjęte.


Skutki dla oszczędzających

Podatek Belki ma bezpośredni wpływ na oszczędności Polaków. Zyski z lokat i innych instrumentów finansowych są pomniejszane o 19% podatku, co oznacza, że rzeczywisty dochód z oszczędności jest niższy. To z kolei może zniechęcać do oszczędzania i inwestowania w tradycyjne instrumenty finansowe.

Jednak istnieją sposoby na uniknięcie podatku Belki. Programy emerytalne, takie jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), oferują możliwość zwolnienia z tego podatku pod pewnymi warunkami.

Na przykład, w przypadku IKE i IKZE, zyski są zwolnione z podatku Belki, jeśli środki są wypłacane po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego​.

>> zobacz też: Podatek od zysków kapitałowych w praktyce. Podatek Belki – jak to wygląda w innych krajach? Gdzie ten podatek jest najniższy a gdzie oprowadza się największy “procent”?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i IKZE

IKE i IKZE są szczególnie atrakcyjne dla osób oszczędzających na emeryturę. IKE umożliwia zwolnienie z podatku Belki, pod warunkiem, że środki są wypłacane po ukończeniu 60. roku życia lub po przejściu na emeryturę. IKZE z kolei pozwala na odliczenie rocznych wpłat od podstawy opodatkowania, co daje dodatkowe korzyści podatkowe. Wypłaty z IKZE są zwolnione z podatku Belki, jeśli są dokonywane po ukończeniu 65. roku życia​.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

PPK i PPE to kolejne programy, które umożliwiają unikanie podatku Belki. W przypadku PPK, warunkiem zwolnienia z podatku jest odpowiednie rozłożenie wypłat po osiągnięciu wieku emerytalnego. PPE oferują podobne korzyści, jeśli wypłaty są dokonywane po osiągnięciu 60. roku życia​.

Podatek Belki jest znaczącym źródłem wpływów do budżetu państwa, ale jednocześnie stanowi obciążenie dla oszczędzających i inwestorów. Istnieją jednak legalne sposoby na uniknięcie tego podatku, głównie poprzez inwestowanie w programy emerytalne takie jak IKE, IKZE, PPK i PPE.

Zrozumienie zasad działania tych programów oraz ich korzyści podatkowych może pomóc oszczędzającym w maksymalizacji zysków z ich inwestycji. W przyszłości, ewentualne zmiany w przepisach dotyczących podatku Belki mogą mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne Polaków oraz na wysokość wpływów do budżetu państwa.

>> zobacz również: Więcej pieniędzy w kieszeniach podatników? – Wyższa kwota wolna od podatku. Jest projekt nowelizacji ustawy o PIT!

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu