28 grudnia 2023

Ukryty deficyt budżetowy i kontrowersje wokół przekazywania obligacji skarbowych

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Jak donoszą dzisiejsze media, w latach 2017-2023 rząd przekazał obligacje skarbowe na kwotę prawie 100 miliardów złotych, z czego 10 miliardów trafiło do Telewizji Polskiej (TVP). Informacje te zostały ujawnione przez ekonomistę doktora Sławomira Dudka, prezesa i założyciela Instytutu Finansów Publicznych. Warto przyjrzeć się temu, co stało się drugim największym trikiem księgowym rządu Morawieckiego, a zarazem ukrytym deficytem budżetowym.

Ekonomista zauważył, że przekazywanie obligacji na ogromną skalę miało istotny wpływ na ocenę nierównowagi finansowej państwa. Z pominięciem budżetu państwa, skarbowe papiery wartościowe znacząco obniżyły rangę deficytu budżetu jako istotnego wskaźnika oceny. Dodatkowo, analiza budżetu państwa w 2022 roku, przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), potwierdziła, że tego rodzaju operacje umożliwiały obejście ograniczeń wydatkowych narzuconych przez regułę wydatkową.

NIK wyraziła także zaniepokojenie tym procederem, zauważając, że przekazywanie środków w formie skarbowych papierów wartościowych pozwalało na uniknięcie ograniczeń wydatkowych. W latach 2021-2022 Minister Finansów został upoważniony do przekazania jednostkom skarbowych papierów wartościowych o łącznej wartości co najmniej 27,4 miliarda złotych.

Sławomir Dudek podkreślił, że jedynie w bieżącym roku przekazano obligacje 20 razy, osiągając łączną kwotę 19 miliardów złotych. W efekcie tego działania deficyt budżetu państwa został znacząco pomniejszony.

Niedawno prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową na rok 2024, która zakładała przekazanie 3 miliardów złotych na media publiczne, w tym 3 miliardów dla TVP. Decyzja ta została uzasadniona rażącym łamaniem Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Wydarzenia te są kontynuacją zmian w mediach publicznych, gdzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz rady nadzorcze. Minister powołał również nowe rady nadzorcze i zarządy dla tych spółek, co wywołało kontrowersje i krytykę.

W związku z wetem prezydenta, szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. Warto podkreślić, że stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela, co pozostawia wiele pytań dotyczących przyszłości mediów publicznych w Polsce. Cała sytuacja podkreśla istotę transparentności i zasadności działań rządu w kontekście finansowania mediów oraz kształtowania krajobrazu medialnego w kraju.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu