10 sierpnia 2023

Santander – akcje banku Santander. Jak zmienia się kurs akcji spółki? Notowania sektora bankowego

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Santander to ważna instytucja finansowa, której akcje stanowią przedmiot zainteresowania wielu inwestorów. W niniejszym tekście przyjrzymy się, jak kształtuje się kurs akcji banku Santander i jakie zmiany występują na tym rynku. Ponadto, dokonamy ogólnego przeglądu notowań sektora bankowego, aby zrozumieć kontekst, w jakim dokonują się te zmiany.

Santander – ważne informacje

Santander to znana instytucja finansowa oferująca szeroki zakres usług dla różnych grup klientów. Bank obsługuje klientów indywidualnych, małe firmy, duże korporacje oraz osoby korzystające z usług Private Banking.

Dla klientów indywidualnych bank Santander udostępnia różnorodne produkty i usługi, w tym konta bankowe, kredyty, karty płatnicze, oszczędności i inwestycje, a także ubezpieczenia. Oferuje także usługi kantoru internetowego, który pozwala na wygodną wymianę walut online.

Małe firmy znajdą w Santanderze rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb, w tym konta firmowe, kredyty na bieżącą działalność, terminale płatnicze oraz usługi faktoringu i leasingu. Duże firmy i korporacje mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w obszarze finansów i zarządzania. Bank oferuje rozwiązania finansowe, doradztwo oraz dostęp do specjalistycznych usług Private Banking.

Bank ma również silny akcent na odpowiedzialność społeczną i prowadzi wiele inicjatyw związanych z edukacją finansową, wsparciem społeczności lokalnych oraz działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wykres Santander

Santander kurs akcji tygodniowy

W ciągu ostatniego tygodnia notowania akcji banku Santander przeszły pewne zmiany, które warto zauważyć. Kurs odniesienia na początku okresu wynosił 384,6000 zł, a zakończył się na poziomie 384,2000 zł. Mimo że ogólna zmiana wyniosła jedynie 0,10%, to warto zwrócić uwagę, że doszło do niewielkiego spadku o 0,4000 zł w trakcie tego okresu.

Najniższą wartość kurs osiągnął dnia 8 sierpnia, kiedy to wyniósł 376,8000 zł. Natomiast najwyższy poziom notowany był 4 sierpnia i wyniósł 396,4000 zł. To wskazuje na pewne wahania w wartości akcji w trakcie tygodnia.

Średni kurs akcji Santander w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosił 386,3976 zł, co może stanowić punkt odniesienia dla analizy trendu cenowego.

Wolumen obrotu akcjami był również zmienny. Średni wolumen w trakcie tego okresu wynosił 260 sztuk, a całkowite obroty sięgnęły 90,556 mln zł. To sugeruje, że chociaż zmiana kursu była względnie niewielka, to jednak handel akcjami Santander był aktywny.

Santander kurs akcji miesięczny

W ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji banku Santander prezentowały pewne znaczące zmiany, które wywarły wpływ na wartość tych akcji. Rozpoczynając od kursu odniesienia wynoszącego 381,0000 zł dnia 7 lipca, kurs akcji zakończył się na poziomie 382,2000 zł po zakończeniu okresu analizy. Pomimo że procentowa zmiana wyniosła zaledwie 0,31%, wartość ta była równoważona przez wzrost o 1,2000 zł.

Najniższa wartość kursu akcji została odnotowana dnia 10 lipca, kiedy to wynosiła 370,8000 zł. Z drugiej strony, najwyższy poziom notowano 19 lipca, osiągając wartość 419,0000 zł. To wyraźnie wskazuje na znaczne wahania cen w ciągu tego okresu.

Przeciętny kurs akcji Santander w ciągu ostatniego miesiąca wyniósł 395,8000 zł, co stanowi istotny punkt odniesienia dla analizy trendu cenowego. Oznacza to, że w miarę różnych fluktuacji w okresie miesiąca, wartość akcji była zauważalnie wyższa od początkowej.

Obroty akcjami Santander również wykazywały zmienną dynamikę. Średni wolumen obrotu w tym okresie wyniósł 58 177 sztuk, a ogólny wolumen obrotu wyniósł 1 338 069 sztuk. Całkowite obroty osiągnęły wartość 529,553 mln zł, a średnie obroty wyniosły 23,024 mln zł. To świadczy o aktywności inwestorów i zainteresowaniu akcjami w tym okresie.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu