1 września 2023

EURIBOR na wzroście. Jak zmienność wskaźnika wpływa na twoje kredyty i inwestycje? Wskaźnik EURIBOR w piątek, 1 września

3 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

EURIBOR, czyli European Interbank Offered Rate, to jedna z kluczowych miar dla rynku finansowego w Europie. Jest to wskaźnik oprocentowania, który określa, ile banki europejskie są gotowe zapłacić za kredyty udzielane na rynku międzybankowym. Wartość EURIBOR jest obliczana na podstawie ofert składanych przez różne banki i stanowi istotny wskaźnik dla wielu produktów finansowych, w tym kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich oraz instrumentów finansowych.

Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej EURIBOR i dowiedzieć się, ile wynosi obecnie ten kluczowy wskaźnik. Ponadto omówimy, dlaczego zmienność EURIBOR może mieć znaczący wpływ na gospodarkę i konsumentów oraz dlaczego warto śledzić jego aktualne notowania.

EURIBOR nie tylko odzwierciedla koszty kredytów międzybankowych, ale również wpływa na wiele innych obszarów, w tym na rynki finansowe, decyzje inwestycyjne, politykę monetarną oraz warunki kredytowe dla gospodarstw domowych i firm. Zrozumienie, dlaczego zmienia się wartość EURIBOR i jakie są czynniki wpływające na jego zmienność, może pomóc inwestorom, kredytobiorcom i przedsiębiorcom podejmować lepiej poinformowane decyzje.

W dalszej części tego artykułu przyjrzymy się aktualnym notowaniom EURIBOR oraz czynnikom, które wpływają na jego zmienność. Ponadto omówimy, jakie konsekwencje może mieć ta zmienność dla różnych uczestników rynku finansowego i dlaczego warto być na bieżąco z tym kluczowym wskaźnikiem.

Na dzień 31 sierpnia 2023 roku, notowania EURIBOR przedstawiają się następująco:

  • EURIBOR 1M: 3,6370% (wzrost o 0,0060 punktów procentowych)
  • EURIBOR 3M: 3,7950% (wzrost o 0,0120 punktów procentowych)
  • EURIBOR 6M: 3,9870% (wzrost o 0,0430 punktów procentowych)
  • EURIBOR 1R: 4,1020% (wzrost o 0,0280 punktów procentowych)

Wykres EURIBOR 3M na dzień 31 sierpnia 2023 roku przedstawia wzrost tego wskaźnika o 0,0120 punktów procentowych, osiągając poziom 3,7950%. Warto zauważyć, że jest to wskaźnik oprocentowania dla kredytów międzybankowych o okresie zapadalności 3 miesięcy.

Zmiany w notowaniach EURIBOR odzwierciedlają zmienność na rynku finansowym oraz warunki kredytowe w strefie euro. Wzrost EURIBOR może wpłynąć na wyższe koszty kredytów, co może mieć wpływ na konsumentów, przedsiębiorstwa oraz decyzje inwestycyjne. Inwestorzy i instytucje finansowe śledzą te notowania, aby podejmować lepiej poinformowane decyzje inwestycyjne i kredytowe.

Jak często zmienia się wskaźnik EURIBOR i od czego to zależy?

Wskaźnik EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem oprocentowania, który określa stopę procentową, po jakiej europejskie banki komercyjne udzielają sobie kredytów międzybankowych w strefie euro. EURIBOR jest kluczowym wskaźnikiem oprocentowania dla wielu produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie i inne kredyty o zmiennej stopie procentowej.

Częstotliwość zmian w wskaźniku EURIBOR zależy od kilku czynników:

Rynek międzybankowy: EURIBOR jest ustalany na podstawie ofert banków komercyjnych na rynku międzybankowym. Częstotliwość zmian zależy od tego, jak często banki zawierają umowy kredytowe między sobą. W okresach, gdy rynek międzybankowy jest bardziej aktywny, EURIBOR może zmieniać się częściej.

Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego (EBC): Zmiany stóp procentowych EBC wpływają na ogólny poziom oprocentowania w strefie euro. Jeśli EBC podnosi stopy procentowe w celu kontrolowania inflacji lub osłabienia gospodarki, może to wpłynąć na wzrost EURIBOR i odwrotnie, obniżenie stóp procentowych może skutkować spadkiem EURIBOR.

Warunki rynkowe: Zmienność na rynkach finansowych, takie jak zmiany cen akcji, nastroje inwestorów, kryzysy finansowe czy sytuacje geopolityczne, mogą wpływać na wahania wskaźnika EURIBOR. W trudnych okresach gospodarczych banki mogą być bardziej niechętne do udzielania kredytów międzybankowych, co może podnieść wskaźnik EURIBOR.

Cykle gospodarcze: Fazy cyklu gospodarczego, takie jak boom gospodarczy lub recesja, mogą wpływać na wskaźnik EURIBOR. W okresach silnego wzrostu gospodarczego banki mogą być bardziej skłonne do udzielania kredytów między sobą, co może obniżyć EURIBOR. W recesji mogą być bardziej ostrożne, co może podnieść wskaźnik.

Regulacje i interwencje rządowe: Decyzje rządu lub organów regulacyjnych, takie jak wprowadzenie programów stymulacyjnych lub zmiany w regulacjach bankowych, mogą wpłynąć na rynkowe stopy procentowe i, w konsekwencji, na EURIBOR.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu