22 maja 2023, aktualizacja: 29 stycznia 2024

Leasing – co to jest? Jak działa? Czy leasing się opłaca? Na czym dokładnie polega?

4 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Leasing to forma finansowania, która umożliwia przedsiębiorstwom i osobom prywatnym korzystanie z nowego sprzętu lub samochodu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów związanych z zakupem. W ramach umowy leasingowej leasingodawca kupuje przedmiot leasingu i udostępnia go leasingobiorcy na określony czas, zazwyczaj kilka lat. W zamian leasingobiorca płaci leasingodawcy regularne raty leasingowe. Leasing może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chcą uniknąć dużych wydatków związanych z zakupem sprzętu lub samochodów. Ponadto, leasing może być łatwiejszy do uzyskania niż kredyt, szczególnie dla nowych firm, ponieważ leasingodawca może brać pod uwagę historię leasingową, a nie tylko historię kredytową.

Jednak leasing ma również swoje wady, takie jak dodatkowe koszty, ograniczenia w użytkowaniu przedmiotu leasingu, ryzyko związane z wartością rynkową przedmiotu po zakończeniu umowy, długi okres zobowiązania i problemy z końcem umowy. Warto jednak podkreślić, że każda umowa leasingowa jest inna i może mieć różne warunki, zalety i wady, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności. Przed podpisaniem umowy leasingowej należy dokładnie przeanalizować wszystkie warunki umowy i zwrócić uwagę na koszty oraz ryzyka związane z przedmiotem leasingu.

Co to jest leasing?

Leasing to umowa najmu długoterminowego, w której jedna strona (tzw. leasingodawca) udostępnia drugiej stronie (tzw. leasingobiorcy) określony przedmiot (np. samochód, maszynę, sprzęt komputerowy), w zamian za określoną opłatę (tzw. ratę leasingową) przez określony czas. Leasingobiorca ma prawo korzystać z przedmiotu leasingu, ale nie zostaje jego właścicielem, chyba że w umowie przewidziano możliwość wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy leasingowej. W ramach umowy leasingowej leasingobiorca zobowiązany jest do regularnego opłacania rat leasingowych oraz do przestrzegania określonych warunków dotyczących użytkowania przedmiotu leasingu.

Jakie wady ma leasing?

Oto niektóre z wad związanych z leasingiem:

 1. Koszty – w dłuższej perspektywie leasing może okazać się droższą opcją niż zakup przedmiotu, ponieważ raty leasingowe często zawierają dodatkowe koszty, takie jak opłaty za obsługę i ubezpieczenie. Ponadto, po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca może zostać z niczym, ponieważ nie jest właścicielem przedmiotu.
 1. Ograniczenia – leasingobiorca musi przestrzegać określonych warunków dotyczących użytkowania przedmiotu leasingu, co może ograniczyć jego swobodę działania. Ponadto, leasingodawca może wymagać określonych działań konserwacyjnych, które będą dodatkowym obciążeniem dla leasingobiorcy.
 1. Ryzyko – leasingobiorca ponosi ryzyko związane z wartością rynkową przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Jeśli wartość rynkowa jest niższa niż przewidywano, leasingobiorca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.
 1. Zobowiązanie – umowa leasingowa jest zobowiązaniem na długi okres czasu, zazwyczaj kilka lat, co może być problematyczne, jeśli potrzeby przedsiębiorstwa ulegają zmianie w trakcie trwania umowy.
 1. Komplikacje związane z końcem umowy – po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca może mieć trudności w zwrocie przedmiotu leasingu, a także z ponownym zorganizowaniem swoich potrzeb w zakresie sprzętu lub samochodu.

Oczywiście, każda umowa leasingowa jest inna i może mieć inne wady, a także zalety, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Jakie zalety ma leasing?

Oto niektóre z zalet związanych z leasingiem:

 1. Dostępność – leasing jest zwykle łatwiejszy do uzyskania niż kredyt, szczególnie dla nowych firm, ponieważ leasingodawca może brać pod uwagę historię leasingową, a nie tylko historię kredytową.
 1. Elastyczność – leasing umożliwia użytkowanie nowego, drogiego sprzętu lub samochodu, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów zakupu.
 1. Przewidywalność – leasingobiorca płaci regularne raty leasingowe, co ułatwia planowanie budżetu przedsiębiorstwa i pozwala na uniknięcie nagłych wydatków związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu.
 1. Optymalizacja podatkowa – w niektórych przypadkach leasing może być korzystniejszy podatkowo niż kredyt, ponieważ leasingobiorca może zaliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu.
 1. Brak problemów z wydajnością – leasing umożliwia użytkowanie nowego sprzętu lub samochodu, co oznacza, że ​​przedmiot leasingu będzie prawdopodobnie bardziej wydajny niż używany sprzęt lub samochód.
 1. Umożliwienie wykupu – w niektórych przypadkach umowa leasingowa może zawierać opcję wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy, co pozwala leasingobiorcy stać się właścicielem przedmiotu.

Oczywiście, każda umowa leasingowa jest inna i może mieć inne zalety, a także wady, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Co można wziąć w leasing? Czego dotyczy leasing?

Leasing dotyczy zazwyczaj różnych rodzajów aktywów, które mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej lub prywatnej. 

Oto niektóre z aktywów, które można wziąć w leasing:

 • Samochody – leasing samochodów jest jednym z najpopularniejszych rodzajów leasingu. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z nowych samochodów bez konieczności ponoszenia dużych kosztów zakupu.
 • Sprzęt techniczny – leasing sprzętu technicznego, takiego jak komputery, drukarki, telewizory i kasy fiskalne, jest powszechnie stosowany w przedsiębiorstwach.
 • Maszyny i urządzenia – leasing maszyn i urządzeń, takich jak koparki, ładowarki, wózki widłowe, ciągniki i maszyny produkcyjne, może być korzystnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują nowoczesnego sprzętu, ale nie chcą go kupować.
 • Nieruchomości – choć leasing nieruchomości jest mniej popularny niż leasing innych aktywów, to jednak jest stosowany w przypadku wynajmu lokali użytkowych i biurowych.
 • Inne aktywa – leasing może dotyczyć również innych aktywów, takich jak samoloty, jachty, sprzęt sportowy i medyczny oraz sztuka.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie aktywa są dostępne do leasingu i warunki umowy leasingowej mogą się różnić w zależności od rodzaju przedmiotu leasingu.

Kto może zawrzeć umowę leasingu?

Umowę leasingu mogą zawrzeć zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. W przypadku przedsiębiorców umowa leasingu może zostać podpisana przez właściciela firmy, osoby upoważnione przez właściciela, np. dyrektora finansowego lub osoby odpowiedzialne za finanse i zakupy. W przypadku osób prywatnych, umowa leasingu może być zawarta przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoby dorosłe, nie pozbawione władzy rodzicielskiej, nie pozbawione praw publicznych i nie zastępczo objęte kuratelą.

Jednak przed podpisaniem umowy leasingowej warto upewnić się, czy posiadamy zdolność kredytową oraz czy możemy spełnić wymagania leasingodawcy. W przypadku przedsiębiorców leasingodawca może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających status prawny firmy, historię finansową i zdolność kredytową, a w przypadku osób prywatnych – dokumenty potwierdzające źródło dochodów i zdolność kredytową.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać leasing?

Aby uzyskać leasing, należy spełnić kilka podstawowych wymagań leasingodawcy. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące warunki:

 1. Posiadanie zdolności kredytowej – jest to podstawowy wymóg dla każdego, kto chce uzyskać leasing. Zdolność kredytowa polega na zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych, a jej wysokość zależy od wielu czynników, takich jak historię kredytową, poziom dochodów czy wydatków.
 1. Wysokość wpłaty własnej – zazwyczaj leasingodawcy wymagają wniesienia pewnej części wartości przedmiotu leasingu jako wkładu własnego. Wysokość wpłaty własnej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj przedmiotu leasingu, okres trwania umowy oraz zdolność kredytowa.
 1. Okres trwania umowy – okres trwania umowy leasingowej zależy od rodzaju przedmiotu leasingu i jest ustalany indywidualnie przez leasingodawcę. Zazwyczaj okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.
 1. Wiek przedmiotu leasingu – leasingodawcy zazwyczaj określają maksymalny wiek przedmiotu leasingu, który można wziąć w leasing. W przypadku samochodów może to być np. 8-10 lat, a w przypadku sprzętu technicznego – 5-7 lat.
 1. Ubezpieczenie – leasingodawca może wymagać od leasingobiorcy posiadania ubezpieczenia przedmiotu leasingu na okres trwania umowy leasingowej.
 1. Dokumenty – przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak umowa o pracę, PIT lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, może być konieczne w celu potwierdzenia zdolności kredytowej.

Warto jednak pamiętać, że warunki leasingu mogą się różnić w zależności od leasingodawcy i rodzaju przedmiotu leasingu, a ostateczna decyzja o przyznaniu leasingu zawsze zależy od analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka przez leasingodawcę.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu