zmiany w sektorze bankowym

Bank Zachodni we Wrocławiu został utworzony w 1988 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. W 1991 roku bank stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W ciągu kolejnych lat Bank Zachodni rozpoczął proces przejmowania innych banków, włączając Warszawski Bank Zachodni, Głogowski Bank Gospodarczy, Bank Rozwoju Rzemiosła, Handlu i Przemysłu Market, Bank Spółdzielczy w Tarnowie Opolskim i Bank Rozwoju Rolnictwa "Rolbank".

W 1999 roku irlandzka grupa Allied Irish Banks (AIB) nabyła 80% akcji Banku Zachodniego. Grupa AIB posiadała również udziały w Wielkopolskim Banku Kredytowym.

W 2001 roku doszło do połączenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Banku Zachodniego, tworząc nową instytucję o nazwie Bank Zachodni WBK. Grupa Allied Irish Banks (AIB) pozostawała większościowym udziałowcem w nowym banku.

W 2010 i 2011 roku AIB ogłosiło plan sprzedaży udziałów w BZ WBK, a hiszpańska grupa Banco Santander przejęła większość akcji Banku Zachodniego WBK. W 2012 roku grupa Santander doszła do porozumienia z belgijskim KBC w kwestii przejęcia Kredyt Bank, co doprowadziło do połączenia obu banków.

W 2013 roku Bank Zachodni WBK stał się oficjalnym następcą prawnym Kredyt Banku. Oba banki działały pod nazwą Bank Zachodni WBK, a marka handlowa Kredyt Bank była nadal używana jako znak towarowy dla pewnych produktów przez pewien czas.

Dowiedz się więcej o Santander: Podstawowe informacje o Santander Bank

W 2014 roku plan zmiany nazwy banku na Santander Bank Polska został ogłoszony, ale później został odwołany z powodu braku wcześniejszych konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego...

Bank Zachodni we Wrocławiu został utworzony w 1988 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. W 1991 roku bank stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W ciągu kolejnych lat Bank Zachodni rozpoczął proces przejmowania innych banków, włączając Warszawski Bank Zachodni, Głogowski Bank Gospodarczy, Bank Rozwoju Rzemiosła, Handlu i Przemysłu Market, Bank Spółdzielczy w Tarnowie Opolskim i Bank Rozwoju Rolnictwa „Rolbank”.

Czytaj więcej 13 listopada 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu