YouTube

Nastolatkowie coraz częściej czerpią wiedzę na temat finansów z mediów społecznościowych, takich jak TikTok i YouTube, według badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska. Wyniki pokazują, że wiele dzieci i młodzieży ocenia swoją wiedzę finansową jako niewielką. Niemal połowa nastolatków w wieku 12-15 lat uważa, że ich umiejętności finansowe są ograniczone, choć 80 proc. z nich rozumie pojęcie inflacji.

Badanie podkreśla, że głównym źródłem wiedzy finansowej dla młodszych nastolatków jest środowisko domowe i edukacja szkolna, natomiast dla starszych grup wiekowych coraz ważniejsze stają się media społecznościowe. Rodzice również nie czują się pewni swojej wiedzy na ten temat, zaledwie 23 proc. deklaruje, że mają znaczące umiejętności finansowe.

Pomimo niskiej samooceny w dziedzinie finansów, badani nastolatkowie pozytywnie oceniają swoje zdolności w zakresie rozsądnego wydawania pieniędzy. Wyniki badania sugerują, że rodzice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu świadomości finansowej młodych ludzi, a edukacja w tym obszarze powinna być naturalną częścią codziennego życia.

Młodsza grupa badanych (12-15 lat) może odczuwać brak pewności w zakresie wiedzy finansowej ze względu na mniejsze doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi oraz brak edukacji finansowej w szkołach podstawowych. Starsi nastolatkowie (16-18 lat) natomiast lepiej oceniają swoje umiejętności w zakresie wydawania pieniędzy, co może wynikać z ich codziennego doświadczenia.

Badanie pokazuje także, że coraz młodsze grupy społeczne mają dostęp do informacji o inwestycjach i finansach w mediach online. Pomimo tego, że 80 proc. nastolatków wie, czym jest inflacja, wciąż istnieje pewien poziom nieświadomości w kwestiach związanych z inwestowaniem.

Wyniki badania podkreślają, że dzieci i młodzież coraz częściej zdobywają wiedzę z internetu, zwłaszcza z platform takich jak TikTok i YouTube. Warto zauważyć, że wraz z wiekiem, tradycyjne źródła edukacji, takie jak rodzice i nauczyciele, ustępują miejsca mediom społecznościowym jako głównym źródłem informacji finansowych.

Wakacje są okazją do edukacji w zakresie finansów, szczególnie w kontekście nauki zarządzania budżetem i podejmowania świadomych decyzji finansowych. Bank Pekao realizuje projekt "Finansiaki", którego celem jest wspieranie rodziców i nauczycieli w e...

Nastolatkowie coraz częściej czerpią wiedzę na temat finansów z mediów społecznościowych, takich jak TikTok i YouTube, według badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska. Wyniki pokazują, że wiele dzieci i młodzieży ocenia swoją wiedzę finansową jako niewielką. Niemal połowa nastolatków w wieku 12-15 lat uważa, że ich umiejętności finansowe są ograniczone, choć 80 proc. z nich rozumie pojęcie inflacji.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu