Wsparcie dla emerytów

Czternasta emerytura dla seniorów zostanie wypłacona we wrześniu 2024 roku. Jest to dodatkowe świadczenie, które ma wesprzeć emerytów w codziennych wydatkach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało szczegóły dotyczące terminów oraz kwot, które zostaną przekazane uprawnionym osobom.

Kto otrzyma "Czternastkę"?

Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowych wniosków. Świadczenie to przysługuje osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, takich jak emerytura, renta, renta socjalna, świadczenie przedemerytalne i inne, wymienione w ustawie.

Oto 10 różnych przykładowych kwot "czternastki" w zależności od wysokości podstawowej emerytury:

  1. Emerytura: 1700 zł brutto - Czternastka: 1333 zł netto
  2. Emerytura: 2000 zł brutto - Czternastka: 1307 zł netto
  3. Emerytura: 2500 zł brutto - Czternastka: 1255 zł netto
  4. Emerytura: 2700 zł brutto - Czternastka: 1255 zł netto
  5. Emerytura: 3100 zł brutto - Czternastka: 1018 zł netto
  6. Emerytura: 3300 zł brutto - Czternastka: 860 zł netto
  7. Emerytura: 3500 zł brutto - Czternastka: 702 zł netto
  8. Emerytura: 3700 zł brutto - Czternastka: 544 zł netto
  9. Emerytura: 3900 zł brutto - Czternastka: 386 zł netto
  10. Emerytura: 4100 zł brutto - Czternastka: 228 zł netto

Zasada "złotówka za złotówkę"

Dla emerytur wyższych niż 2900 zł brutto, czternasta emerytura będzie obniżana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdy dodatkowy złoty powyżej tego progu, czternastka będzie zmniejszana o złotówkę.

Czternasta emerytura dla seniorów zostanie wypłacona we wrześniu 2024 roku. Jest to dodatkowe świadczenie, które ma wesprzeć emerytów w codziennych wydatkach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało szczegóły dotyczące terminów oraz kwot, które zostaną przekazane uprawnionym osobom. Kto otrzyma “Czternastkę”? Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowych wniosków. […]

Czytaj więcej 22 lipca 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu