wig20

Kiedy planujesz zaciągnąć kredyt, istnieje kilka kluczowych pojęć, które warto poznać już na etapie poszukiwania najlepszych ofert. Jednym z tych pojęć jest oprocentowanie nominalne. Czy jednak zrozumienie tego parametru wystarcza do rzetelnej oceny atrakcyjności kredytu? W tym artykule przyjrzymy się oprocentowaniu nominalnemu oraz Rzeczywistej Rocznego Stopy Oprocentowania (RRSO), odkrywając, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze oferty kredytowej.

Oprocentowanie nominalne. Podstawowe informacje

Oprocentowanie nominalne kredytu to stawka, którą instytucje finansowe podają jako jeden z kluczowych parametrów oferty, obok RRSO. Jest to roczna stopa oprocentowania, która pozwala określić koszt zobowiązania w skali roku. Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie nominalne to tylko część prawdy dotyczącej kosztów kredytu.

Czym jest oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne stanowi cenę pożyczki ustaloną między kredytobiorcą a instytucją finansową. To procentowy udział odsetek, który zostanie naliczony rocznie od kapitału. Należy jednak podkreślić, że oprocentowanie nominalne nie uwzględnia dodatkowych kosztów, takich jak prowizje czy ubezpieczenie.

Gdzie znaleźć oprocentowanie nominalne?

Informacje dotyczące oprocentowania nominalnego są dostępne w materiałach informacyjnych, symulacjach kredytowych oraz w umowie kredytowej. Starannie analizując te dokumenty, można znaleźć klarowne informacje na temat wysokości oprocentowania nominalnego.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne?

Aby obliczyć oprocentowanie nominalne, warto zrozumieć, że wynika ono z połączenia stopy bazowej i marży banku. Stopa bazowa, np. WIBOR, jest referencyjną wysokością oprocentowania na rynku międzybankowym. Marża to zysk banku. Dodając je razem, otrzymujemy oprocentowanie nominalne.

Maksymalne oprocentowanie kredytu

Przepisy prawa ograniczają maksymalne oprocentowanie kredytu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nie może ono przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 p.p. To zabezpiecza kredytobiorców przed nadmiernymi kosz...

Kiedy planujesz zaciągnąć kredyt, istnieje kilka kluczowych pojęć, które warto poznać już na etapie poszukiwania najlepszych ofert. Jednym z tych pojęć jest oprocentowanie nominalne. Czy jednak zrozumienie tego parametru wystarcza do rzetelnej oceny atrakcyjności kredytu? W tym artykule przyjrzymy się oprocentowaniu nominalnemu oraz Rzeczywistej Rocznego Stopy Oprocentowania (RRSO), odkrywając, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze oferty kredytowej.

Czytaj więcej 25 stycznia 2024

WIBOR® 12M to jedna z kluczowych stawek oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Oznacza ona stawkę rocznego oprocentowania, stanowiącą podstawę dla wielu transakcji finansowych, zwłaszcza w przypadku kredytów na dłuższe okresy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ważnemu wskaźnikowi, zrozumieją jego znaczenie i dowiemy się, jakie czynniki wpływają na jego zmienność.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 6M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate na okres 6 miesięcy, to jedna z kluczowych referencyjnych stóp procentowych stosowanych na polskim rynku finansowym. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla średnią stopę procentową, po jakiej banki są gotowe pożyczać sobie pieniądze na okres 6 miesięcy. WIBOR 6M pełni istotną rolę w kształtowaniu warunków finansowania oraz jest kluczowym elementem w ustalaniu oprocentowania różnych instrumentów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne czy obligacje.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 3M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate z okresem trzymiesięcznym, stanowi jedną z kluczowych referencyjnych stop procentowych w Polskim systemie finansowym. To wskaźnik, który odzwierciedla oprocentowanie kredytów i depozytów w polskich bankach na rynku międzybankowym.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 3M, czyli Warszawski Indeks Bezpiecznych Oprocentowań, to kluczowy wskaźnik w  polskim systemie finansowym, mający istotny wpływ na warunki kredytowe i rynek finansowy jako całość. W dniu 7 listopada przyglądamy się bieżącej sytuacji na rynku, analizując zmienność oraz wykres stawki WIBOR 3M, aby lepiej zrozumieć aktualne trendy i perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

Nowy tydzień na rynku finansowym przynosi kolejne wariacje w notowaniach akcji, zwłaszcza w sektorze bankowym. Jednym z ważnych uczestników tej układanki jest PKO BP, jedna z największych polskich instytucji finansowych. Jak wyglądają aktualne notowania tej spółki? Jakie wydarzenia wpłynęły na jej kurs? Przyjrzyjmy się bliżej analizie notowań, zmienności oraz uwarunkowań rynkowych, aby lepiej zrozumieć, co wpływa na tę dynamiczną sytuację.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu