wibor 6m prognozy 2022

Stawka referencyjna WIBOR 3M ma kluczowe znaczenie dla wielu kredytów hipotecznych i gotówkowych w Polsce. W roku 2022 WIBOR 3M znacząco wzrósł, powodując konieczność regulowania coraz wyższych rat przez kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej wysokości WIBOR 3M oraz prognozom dotyczącym jego zmiany w roku 2023.

Aktualny WIBOR 3M. Ile wynosi WIBOR 3M dzisiaj? 

Na dzień 27 lipca 2023 r. stawka WIBOR 3M wynosiła 6,72%%. Wartości stawek WIBOR® aktualizowane są codziennie o godzinie 11:00, a można je sprawdzić na stronie internetowej GPW Benchmark SA.

WIBOR 3M – Co to jest? Czym jest słynny WIBOR i dlaczego zmienia on swoją wartość?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate i reprezentuje stawkę procentową pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Pokazuje, na jakim poziomie banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Stawka WIBOR 3M jest ustalana przez największe banki w Polsce podczas codziennego fixingu o godz. 11:00. GPW Benchmark SA pełni rolę administratora stawek WIBOR®. Wysokość WIBOR 3M jest m.in. uzależniona od aktualnych głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

WIBOR 3M a kredyt hipoteczny

Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opiera się na dwóch elementach: marży banku oraz stawki WIBOR 3M lub WIBOR® 6M, które określają zmienność stopy procentowej. Kredytobiorcy spłacają stałe raty przez trzy lub sześć miesięcy, zależnie od stawki WIBOR®, po czym oprocentowanie zostaje zaktualizowane na podstawie bieżącej stawki WIBOR®. Ten proces powtarza się do czasu wycofania WIBOR® i zastąpienia go przez WIRON.

Zmiany WIBOR 3M w ciągu ostatniego roku

W ciągu ostatniego roku stawka WIBOR 3M podlegała wahaniom, reagując n...

Stawka referencyjna WIBOR 3M ma kluczowe znaczenie dla wielu kredytów hipotecznych i gotówkowych w Polsce. W roku 2022 WIBOR 3M znacząco wzrósł, powodując konieczność regulowania coraz wyższych rat przez kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej wysokości WIBOR 3M oraz prognozom dotyczącym jego zmiany w roku 2023.

Czytaj więcej 29 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu