wakacje kredytowe

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców, co stanowi ważny krok w zapewnieniu pomocy osobom zaciągającym kredyty mieszkaniowe. Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat, stanowią istotny element tego wsparcia, umożliwiając osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej oddech w spłacie swoich zobowiązań. Poniżej przedstawiamy główne aspekty projektu oraz planowane zmiany.

Wakacje kredytowe. Oddech dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców, umożliwiająca zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. Projekt ustawy przewiduje przedłużenie tej możliwości na rok 2024, dając tym samym kolejną szansę osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

>> Czytaj także: Wakacje kredytowe 2024. Czas na zawieszenie rat!

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych

Osoby, które mogą skorzystać z wakacji kredytowych, to przede wszystkim ci, którzy posiadają kredyt hipoteczny w złotych, o wartości nie przekraczającej 1,2 mln zł. Dodatkowo, osoby te muszą ponosić wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu w wysokości przekraczającej 30% dochodów lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci.

Nowości w projekcie ustawy

Nowy projekt przewiduje kilka istotnych zmian w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań. Wskaźnik RdD (Rata do Dochodu) zostanie obniżony z 35% do 30%, co umożliwi jeszcze szerszy dostęp do wakacji kredytowych. Ponadto, rodziny utrzymujące co najmniej trójkę dzieci będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych, bez konieczności spełniania kryterium RdD.

>> Czytaj także: Wakacje kredytowe 2024. Co nowego przyniesie projekt rządu?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: Dodatkowe wsparcie

Projekt ustawy przewiduje rów...

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców, co stanowi ważny krok w zapewnieniu pomocy osobom zaciągającym kredyty mieszkaniowe. Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat, stanowią istotny element tego wsparcia, umożliwiając osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej oddech w spłacie swoich zobowiązań. Poniżej przedstawiamy główne aspekty projektu oraz planowane zmiany.

Czytaj więcej 7 marca 2024

W nadchodzących miesiącach rząd planuje rozpatrzyć projekt dotyczący wakacji kredytowych na rok 2024. Według opublikowanego porządku obrad Rady Ministrów, temat ten będzie jednym z priorytetów. Projekt ten ma na celu wsparcie osób, które odczuwają trudności związane z rosnącymi ratami kredytowymi.

Czytaj więcej 5 marca 2024

Minister Finansów, Andrzej Domański, ogłosił, że wkrótce zostaną przedstawione dodatkowe informacje oraz scenariusze dotyczące wakacji kredytowych. Podczas środowej debaty na antenie radiowej Jedynki minister podkreślił, że omawiane są istotne zmiany, w tym potencjalne uatrakcyjnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Szczególnie chodzi o ochronę osób mających trudności ze spłatą kredytów w związku z szybkim wzrostem stóp procentowych w Polsce.

Czytaj więcej 21 lutego 2024

Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Hetman z partii PSL – Trzecia Droga, ogłosił plany modyfikacji programu “Bezpieczny Kredyt 2 Procent”, aby uczynić go dostępnym dla szerszego grona obywateli. W trakcie udziału w programie “Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24, minister Hetman wyraził chęć otwarcia programu dla większej liczby Polaków, sugerując nawet, że stopa procentowa kredytu może być obniżona do poziomu między 0 a 2 procent.

Czytaj więcej 14 grudnia 2023

Niezależność Banku, a pytania o doradców Jak donoszą media, wiceprezes NBP, Marta Kightley, stanowczo broni pluralistycznego zespołu doradców prezesa Adama Glapińskiego. Odpowiadając na pytania dotyczące polityki kadrowej i niezależności banku centralnego, Kightley podkreśla, że niezależność NBP przejawia się w podejmowanych decyzjach, a nie w personaliach pracujących w instytucji. Kontrowersje wokół doradców Glapińskiego Kontrowersje wokół doradców […]

Czytaj więcej 5 grudnia 2023

Jak donoszą media, ostatni tydzień przyniósł nowe propozycje i kontrowersyjne pomysły w polskiej polityce gospodarczej. Spojrzenie kieruje się w różne kierunki, od wakacji kredytowych po zmiany w podatkach, aż po decyzję o ponownym powołaniu Jacka Jastrzębskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Czytaj więcej 22 listopada 2023

Jak donoszą media, kontrowersyjne kwestie związane z kosztami przedłużonych wakacji kredytowych dla banków znalazły się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich (ZBP). Według wiceprezesa ZBP, Agnieszki Wachnickiej, koszty tego rozwiązania w formule, którą proponuje rząd, mogą w 2024 roku wynieść od 4,71 do 6,38 mld zł. To informacja, która budzi obawy wśród przedstawicieli sektora bankowego.

Czytaj więcej 25 października 2023

Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla banków, a indeks WIG-banki utrzymuje się obecnie na poziomie o ponad 10% niższym niż na szczycie, który osiągnął pod koniec lipca. Przyczyną tych trudności jest znaczący wzrost niepewności związanej z polityką pieniężną, a także niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych oraz ryzyko związanego z kryzysem frankowym.

Czytaj więcej 25 września 2023

Jak donoszą media, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadza nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego w Polsce. Jest to element szerszych działań nadzoru finansowego mających na celu osiągnięcie optymalnej struktury finansowania potrzeb mieszkaniowych w kraju. Wprowadzenie tego wymogu ma związek z akcją kredytową w zakresie portfela hipotecznego i ma na celu dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb tego sektora.

Czytaj więcej 6 września 2023

Sektor bankowy w Polsce odnotował znaczący wzrost zysków w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku, co jest godne uwagi w kontekście wyników finansowych. Według danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec ’23 wyniósł imponujące 14,5 miliarda złotych. To oznacza ogromny wzrost o 298,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Czytaj więcej 6 września 2023

Koszty związane z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich wydają się mieć równomierny rozkład w latach 2023-2025, co wynika z analizy przeprowadzonej przez Związek Banków Polskich (ZBP). ZBP przeprowadził symulację kosztów związanych z kredytami frankowymi, opierając się na założeniach zbliżonych do tych, które znajdują się w najnowszym raporcie NBP dotyczącym stabilności systemu finansowego (czerwiec 2023).

Czytaj więcej 5 września 2023

Media obiegają doniesienia o potencjalnym przedłużeniu programu wakacje kredytowe, co skupia uwagę wielu kredytobiorców. Według informacji pochodzących z różnych źródeł, istnieje mocne prawdopodobieństwo, że program wakacje kredytowe zostanie przedłużony. Szczegóły w tej kwestii po raz pierwszy ujrzały światło dzienne, gdy prezes jednego z największych banków w Polsce, Leszek Skiba z Pekao, wyjawił plany na antenie TOK FM.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu