wakacje kredytowe millennium

Jak donoszą media, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadza nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego w Polsce. Jest to element szerszych działań nadzoru finansowego mających na celu osiągnięcie optymalnej struktury finansowania potrzeb mieszkaniowych w kraju. Wprowadzenie tego wymogu ma związek z akcją kredytową w zakresie portfela hipotecznego i ma na celu dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb tego sektora.

Według szefa KNF, Jacka Jastrzębskiego,

Polska nadal ma stosunkowo niski stosunek wartości portfela hipotecznego do PKB. Jednak w miarę rozwoju gospodarczego można spodziewać się jego wzrostu, co sprawia, że jest to istotne wyzwanie dla nadzoru finansowego. Kredyty hipoteczne stanowią znaczący udział w aktywach banków, sięgając niemal 16 procent.

Jastrzębski podkreślił, że nowy wymóg finansowania długoterminowego jest częścią szerszych działań Komisji, które mają na celu stworzenie optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych. Wcześniej kredyty hipoteczne w Polsce były oparte głównie na stopie procentowej zmiennej, co niosło ze sobą ryzyko dla klientów w przypadku zmiany stopy procentowej. Dlatego Komisja zdecydowała się na wprowadzenie rekomendacji S, która nakłada na banki obowiązek oferowania kredytów hipotecznych o stałej lub okresowo stałej stopie przez co najmniej 5 lat.

Jednakże, mimo tych zmian, banki nie wykształciły odpowiednich mechanizmów zabezpieczających ryzyko związanego z kredytami o stałej stopie, co sprawia, że kredyty o stałej stopie są dostępne na rynku głównie na 5-letni okres stałej stopy. Komisja planuje sukcesywnie wydłużać ten okres, ale musi to być zsynchronizowane z innymi zmianami dotyczącymi dostępności instrumentów finansowania akcji kredytowej.

Pierwszym filarem działań jest rekomendacja S,

nakazująca bankom oferowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie. Drugi filar obejmuje emisję listów zastawnych, które mają finansować akcję kredytową w obszarze portfela hipotecznego. Trzeci filar to wprowadzenie wskaźnika finansowania długoterminowego (WFD), którego celem jest dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb sektora hipotecznego.

Według danych regulatora, banki będą musiały wyemitować dłużne papier wartościowe o warto...

Jak donoszą media, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadza nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego w Polsce. Jest to element szerszych działań nadzoru finansowego mających na celu osiągnięcie optymalnej struktury finansowania potrzeb mieszkaniowych w kraju. Wprowadzenie tego wymogu ma związek z akcją kredytową w zakresie portfela hipotecznego i ma na celu dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb tego sektora.

Czytaj więcej 6 września 2023

Media obiegają doniesienia o potencjalnym przedłużeniu programu wakacje kredytowe, co skupia uwagę wielu kredytobiorców. Według informacji pochodzących z różnych źródeł, istnieje mocne prawdopodobieństwo, że program wakacje kredytowe zostanie przedłużony. Szczegóły w tej kwestii po raz pierwszy ujrzały światło dzienne, gdy prezes jednego z największych banków w Polsce, Leszek Skiba z Pekao, wyjawił plany na antenie TOK FM.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

 Weź udział w promocji Banku Millenium „Otwórz się na więcej w letniej promocji konta Millennium 360°” i przytul nawet 600 zł z kontem Millenium 360°. Aby uzyskać promocyjną nagrodę, musisz założyć konto do 28.08.2024 r. i jednocześnie zdążyć przed wyczerpaniem limitu 20 000 nowych kont, po czym spełnić wymagania promocji. Konto Millenium 360° w praktyce […]

Czytaj więcej 17 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu