ubezpieczenie

  • Generali przejmując rentowne operacje Liberty Seguros, wzmacnia swoją pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (P&C) w Hiszpanii (#4) i Portugalii (# 2) oraz wchodzi na rynek do Irlandii i Irlandii Północnej.
  • Jest to wyjątkowa okazja, w pełni zgodna z planem "Lifetime Partner 24: Driving Growth", która napędza zrównoważony wzrost na głównych rynkach w połączeniu ze znaczną optymalizacją kosztów i dodatkowymi korzyściami skali.
  • Liberty Seguros wniesie ponad 1,2 miliarda euro, głównie z tytułu składek na ubezpieczenie majątkowe, za pośrednictwem rentownej i dobrze skapitalizowanej platformy wielokanałowej.
  • Transakcja wzmacnia europejską pozycję Generali w kanale bezpośrednim poprzez wykorzystanie znacznych możliwości Liberty Seguros w tym obszarze.
  • Akwizycja o wartości 2,3 miliarda euro obejmuje cały nadwyżkowy kapitał Liberty Seguros, zapewniając Grupie atrakcyjne korzyści finansowe.

Mediolan – Generali osiągnęło porozumienie z Liberty Mutual w sprawie zakupu Liberty Seguros, hiszpańskiej firmy ubezpieczeniowej działającej w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Irlandii Północnej.

Transakcja jest w pełni zgodna ze strategią Generali "Lifetime Partner 24: Driving Growth", wzmacniając profil wzrostu Grupy, dalej rozwijając biznes w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (P&C) i umacniając pozycję lidera w Europie. W wyniku tej transakcji Generali osiągnie 4. pozycję na hiszpańskim rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jednocześnie wzmacniając pozycję na 2. miejscu w Portugalii. Generali wejdzie również na rynek irlandzki z udziałem zapewniającym miejsce w pierwszej dziesiątce, co stanowi doskonałą okazję do dalszego rozszerzenia europejskiej obecności Grupy na zyskownym i atrakcyjnym rynku. Te trzy kraje oferują możliwości rozwoju, dzięki niższej penetracji ubezpieczeniowej niż na podobnych rynkach europejskich.

Oczekuje się, że transakcja wygeneruje dodatkowe korzyści skali w całej Grupie Generali, dzięki redukcji kosztów, optymalizacji IT, sprzedaży krzyżowej produktów Generali, a także dzięki znaczącym osiągnięciom w integracji przedsiębiorst...

Ubezpieczenia OC i AC to dwa różne rodzaje ubezpieczeń, które zapewniają ochronę finansową przed różnymi rodzajami szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i chroni posiadacza polisy przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, w tym szkodami w mieniu i ciele. Ubezpieczenie AC jest opcjonalne i zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi własnemu pojazdowi, takie jak kolizje, kradzieże, pożary i […]

Czytaj więcej 22 maja 2023

Ubezpieczenie na życie to jedna z najważniejszych form ubezpieczenia, która pozwala na zabezpieczenie przyszłości finansowej rodziny i najbliższych w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. To nie tylko ochrona przed niespodziewanymi wydarzeniami, ale również sposób na oszczędzanie i inwestowanie na przyszłość. Ubezpieczenie na życie działa na zasadzie umowy, która określa wysokość składki i warunki wypłaty świadczenia. Składki […]

Czytaj więcej 22 maja 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu