ubezpieczenia społeczne

Artykuł omawia zmiany dotyczące minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Od stycznia 2023 roku minimalna składka wynosi 314 zł, a od lipca 2023 roku wzrośnie do 324 zł. Przedstawiono również procedurę dla rolników, którzy nie uzyskali decyzji o dochodach od naczelnika urzędu skarbowego, w tym konieczność złożenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów do KRUS do 31 stycznia 2023 roku.

>> Czytaj także: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę z KRUS?

Od stycznia 2023 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie minimalnej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Artykuł szczegółowo omawia te zmiany, w tym nową wysokość składki oraz wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości składki na cały rok 2023.

Nowa wysokość minimalnej składki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje, że od stycznia 2023 roku minimalna miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 314 zł, co odpowiada 9% minimalnej podstawy wymiaru wynagrodzenia za pracę, która wynosi 3490 zł. W lipcu 2023 roku minimalna składka wzrośnie do 324 zł, co wynika z podniesienia minimalnej podstawy wymiaru wynagrodzenia do 3600 zł.

>> Zobacz również: Pozarolnicza działalność gospodarcza – prowadzenie działalności przez rolnika

Procedura dla rolników bez decyzji urzędu skarbowego

Rolnicy, którzy nie uzyskają decyzji o wysokości dochodu od naczelnika urzędu skarbowego ze względu na inny sposób rozliczeń, muszą złożyć w KRUS oświadczenie. Oświadczenie to powinno zawierać:

  • Rodzaj i rozmiar prowadzonej działaln...
facebook linkedin link search star star-empty menu