trendy kredytowe

Jak donoszą media, banki od wtorku wstrzymały przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów mieszkaniowych w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Decyzję tę potwierdza komunikat opublikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program Bezpieczny kredyt 2 procent zakładał dopłaty do kredytu przez 10 lat, mające utrzymać oprocentowanie zobowiązania na poziomie 2 proc. plus marża banku przez cały ten okres. Rządowy Fundusz Mieszkaniowy miał być źródłem finansowania dopłat do rat.

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował komunikaty informujące o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie "bezpiecznego kredytu". BGK podał, że wysokość dopłat do rat w 2024 roku osiągnęła 90 proc. kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. Bank stwierdził, że wprowadzone do systemu ewidencji prognozowane roczne kwoty dopłat do rat na 2024 rok osiągnęły 90 proc. kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej.

W związku z tymi informacjami banki kredytujące podjęły decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2 procent. Banki, które podpisały umowy z BGK na oferowanie kredytu ze wsparciem państwa, zostały objęte tą decyzją. Decyzje te obowiązują od wtorku, a wszystkie wnioski złożone do tego momentu mają zostać rozpatrzone.

Warto zauważyć, że do 21 grudnia 2023 roku podpisano około 55,8 tys. umów kredytowych w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Zgodnie z pierwotną decyzją rządu PiS, tego rodzaju kredyty miały być udzielane do 31 grudnia 2027 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło jednak, że program w obecnej formule zostanie zastąpiony inną ofertą korzystną dla kredytobiorców. Resort zapewnił, że środki na pomoc Polakom w kupnie pierwszego mieszkania lub domu są zabezpieczone w projekcie budżetu na 2024 rok.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomniało, że ustawowe limity wydatków na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2 procent zakładały, że wsparciem w latach 2023 i 2024 może być objęte około 50 tys. kredytów. Z podpisanych umów wynika, że łączne środki na ten program na lata 2023-2024 zostały wyczerpane, co skutkuje koniecznością wstrzymania przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie od początku nowego roku.

W kontekście tych wydarzeń Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o pracach nad nowym programem mieszkaniowym. Nowa formuła programu ma zostać przeds...

Jak donoszą media, banki od wtorku wstrzymały przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów mieszkaniowych w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Decyzję tę potwierdza komunikat opublikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program Bezpieczny kredyt 2 procent zakładał dopłaty do kredytu przez 10 lat, mające utrzymać oprocentowanie zobowiązania na poziomie 2 proc. plus marża banku przez cały ten okres. Rządowy Fundusz Mieszkaniowy miał być źródłem finansowania dopłat do rat.

Czytaj więcej 2 stycznia 2024

Jak donoszą dziś media, we wrześniu 2023 roku, w porównaniu z wrześniem 2022 roku, sektor finansowy zanotował znaczący wzrost w udzielaniu różnych rodzajów produktów kredytowych. Kredyty mieszkaniowe zanotowały imponujący skok o 173,6%, kredyty ratalne o 57,1%, limity w kartach kredytowych o 0,9%, a kredyty gotówkowe o 0,8%. Jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów, banki i SKOK-i również odnotowały znaczny wzrost: kredyty mieszkaniowe o 232,7%, kredyty ratalne o 26,1%, kredyty gotówkowe o 13,2%, a limity na kartach kredytowych o 13,0%.

Czytaj więcej 26 października 2023

Jak donoszą media, kontrowersyjne kwestie związane z kosztami przedłużonych wakacji kredytowych dla banków znalazły się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich (ZBP). Według wiceprezesa ZBP, Agnieszki Wachnickiej, koszty tego rozwiązania w formule, którą proponuje rząd, mogą w 2024 roku wynieść od 4,71 do 6,38 mld zł. To informacja, która budzi obawy wśród przedstawicieli sektora bankowego.

Czytaj więcej 25 października 2023

Jak donoszą media, grupa Santander Bank Polska odnotowała imponujący wzrost zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku, osiągając 1.528,8 mln zł w porównaniu do 279,4 mln zł rok wcześniej. To o 3,7 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Wyniki za trzeci kwartał 2023 roku pokazały wzrost zysku netto o 447 proc. rdr i 35 proc. kdk, a po trzech kwartałach zysk netto grupy Santandera osiągnął 3,85 mld zł w porównaniu do 1,9 mld zł w poprzednim roku.

Czytaj więcej 25 października 2023

Jak donoszą dziś media, wielka reforma wskaźników referencyjnych, zwana również zamianą WIBOR na WIRON, przeszła już niemal na półmetku. Prognozuje się, że produkty oparte na nowym indeksie będą dostępne od początku 2023 roku, a do końca 2024 roku WIBOR zniknie z rynku. Z tej okazji postanowiliśmy zbadać, jak banki radzą sobie z wdrażaniem tej reformy, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty. Zaskakujące są wnioski, ponieważ, mimo że oferta dla firm rozwija się dynamicznie, produkty z WIRON dla klientów detalicznych mogą stać się szeroko dostępne dopiero w przyszłym roku.

Czytaj więcej 16 października 2023

Wpływ globalnych wydarzeń gospodarczych, w tym zmiany stóp procentowych, inflacji oraz ogólnego klimatu inwestycyjnego, stanowi istotny czynnik dla sektora bankowego. Wraz z oczekiwanym ogłoszeniem wyników finansowych PKO BP, inwestorzy będą starali się zrozumieć, w jaki sposób bank poradził sobie w warunkach niskich stóp procentowych oraz zmieniających się preferencji klientów. Kluczowym elementem analizy będzie również zdolność banku do zarządzania ewentualnymi ryzykami kredytowymi w obliczu niepewności gospodarczej.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu