trend geopolityczny

Piątek, 18 sierpnia, to kolejny dzień, w którym akcje PKO BP stają w centrum uwagi inwestorów. W dzisiejszym raporcie skupiamy się na analizie tych notowań oraz szerszych trendów panujących na rynkach finansowych. 

Rozważając zmienne nastroje rynkowe, w tym również wydarzenia ekonomiczne i geopolityczne, przyjrzymy się, jak mogą wpłynąć na dzisiejsze notowania akcji PKO BP oraz kształtować ogólny obraz globalnych rynków. Zapraszamy do lektury, aby uzyskać wgląd w bieżącą sytuację inwestycyjną i możliwe scenariusze na ten dzień.

Wykres PKO BP

Notowania PKO BP

W ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji PKO BP wykazywały pewną zmienność na rynku. Rozpoczęły się od kursu odniesienia wynoszącego 38,9400 złotych w dniu 14 lipca 2023 roku. Przez kolejne dni obserwowaliśmy zmiany, które wpłynęły na końcową zmianę notowań, wynoszącą -6,01%.

W okresie analizy, kurs akcji osiągnął swoje maksimum na poziomie 40,8900 złotych w dniu 31 lipca 2023 roku, natomiast minimum zostało zanotowane na poziomie 36,3400 złotych w dniu 17 sierpnia 2023 roku. Średni kurs notowań w tym czasie wynosił 39,4726 złotych.

Jeśli przyjrzymy się wolumenowi obrotu, można zauważyć, że przeprowadzono łącznie 37 862 418 transakcji, a średni wolumen wynosił 1 646 192 sztuk akcji. Sumaryczne obroty wyniosły 1 488,813 mln złotych, a średnie obroty sięgały 64,731 mln złotych.

Zmienność kursu PKO BP w ostatnim miesiącu może odzwierciedlać wpływ różnych czynników na rynek finansowy oraz zmienną sentymentu inwestorów. Warto zwrócić uwagę na zmiany w trendach ekonomicznych i geopolitycznych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek notowań tej spółki.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu