świadczenie dobry start

Nagłówki prasowe donoszą, że zbliża się termin składania wniosków o program "300 Plus", zachęcając rodziców do pilnego działania w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków na szkolne wyprawki swoim pociechom. To inicjatywa, która od kilku lat cieszy się popularnością w Polsce, oferując wsparcie finansowe dla uczniów na zakup niezbędnych artykułów szkolnych. Wspomagając się danymi zawartymi w artykule, omówimy zasady działania programu oraz kto może skorzystać z tego rodzaju wsparcia.

Program "Dobry start", znany powszechnie jako "300 Plus", to inicjatywa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która umożliwia rodzicom otrzymanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko na zakup artykułów szkolnych. Wartościowe wsparcie finansowe jest dostępne dla uczniów w wieku od 7 do 20 lat, a dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością nawet do 24 lat. To znaczy, że program obejmuje zarówno dzieci w szkołach podstawowych, jak i średnich.

300 Plus dla studenta? 300 PLus dla przedszkolaka?

Niemniej jednak istnieją pewne wyłączenia. Nie obejmuje on dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli oraz zerówek, ani również studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym. Program "300 Plus" ma na celu ułatwienie rodzicom pokrycia kosztów zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, przybory szkolne czy wyprawki.

Jak skorzystać z programy Dobry Start?

Aby skorzystać z programu, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek ten można złożyć elektronicznie poprzez różne platformy, takie jak aplikacja mobilna mZUS, Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia czy bankowość elektroniczna. Warto zaznaczyć, że jeden wniosek może dotyczyć więcej niż jednego dziecka.

Terminy składania wniosków o 300 PLUS

Dla tych, którzy złożą wniosek do końca sierpnia, przewidziana jest szybka wypłata środków w wysokości 300 zł. Termin wypłaty to najpóźniej 30 września. W przypadku składania wniosków w późniejszych miesiącach, czyli wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata następuje w terminie dwóch miesięcy. Ważne jest, aby pamiętać, że ostatni dz...

Nagłówki prasowe donoszą, że zbliża się termin składania wniosków o program “300 Plus”, zachęcając rodziców do pilnego działania w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków na szkolne wyprawki swoim pociechom. To inicjatywa, która od kilku lat cieszy się popularnością w Polsce, oferując wsparcie finansowe dla uczniów na zakup niezbędnych artykułów szkolnych. Wspomagając się danymi zawartymi w artykule, omówimy zasady działania programu oraz kto może skorzystać z tego rodzaju wsparcia.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu