stopy procentowe

Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla banków, a indeks WIG-banki utrzymuje się obecnie na poziomie o ponad 10% niższym niż na szczycie, który osiągnął pod koniec lipca. Przyczyną tych trudności jest znaczący wzrost niepewności związanej z polityką pieniężną, a także niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych oraz ryzyko związanego z kryzysem frankowym.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na niesprzyjający klimat dla banków jest niepewność związana z kierunkiem zmian w polityce pieniężnej. Głębokie obniżenie stóp procentowych o 0,75 pkt proc. na początku września, podczas gdy oczekiwano jedynie cięcia o 0,25 pkt proc., spowodowało obawy co do adekwatności działań Rady Polityki Pieniężnej wobec spadku inflacji. Oczekuje się teraz kolejnych cięć stóp procentowych, co mogłoby negatywnie wpłynąć na zyski banków.

Wykres Wig 20

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na napiętą sytuację banków jest niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wakacje kredytowe mogą trwać aż do końca 2024 roku, jednak kryteria ich stosowania nie są jeszcze znane.

Ryzyko związane z kryzysem frankowym nadal pozostaje obecne. Chociaż banki zabezpieczają się przed tym ryzykiem, tworząc rezerwy na kredyty w szwajcarskiej walucie, to możliwość wybuchu tego kryzysu wciąż istnieje. Ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprzyjają kredytobiorcom w walucie franka szwajcarskiego, co może skłonić banki do przyspieszenia tworzenia rezerw.

Wszystkie te czynniki wpływają na perspektywy sektora bankowego, który może zmierzać w kierunku niższych zysków w przyszłym roku. Obniżki stóp procentowych i koszty związane z wakacjami kredytowymi mogą znacząco obniżyć wyniki banków w 2024 roku. Mimo że zyski sektora bankowego w 2023 roku mogą być rekordowe pod względem nominalnej wartości, to stanowią one efekt porównania z wcześniejszymi słabymi latami, a niekoniecznie oznaczają złotą erę dla banków.

...

Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla banków, a indeks WIG-banki utrzymuje się obecnie na poziomie o ponad 10% niższym niż na szczycie, który osiągnął pod koniec lipca. Przyczyną tych trudności jest znaczący wzrost niepewności związanej z polityką pieniężną, a także niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych oraz ryzyko związanego z kryzysem frankowym.

Czytaj więcej 25 września 2023

Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych wywołała falę zainteresowania na rynku finansowym. Obniżka stóp procentowych jest zawsze momentem, który budzi duże emocje i zainteresowanie inwestorów oraz kredytobiorców. Warto przyjrzeć się, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla rynku kredytowego, a szczególnie dla kredytów hipotecznych.

Czytaj więcej 7 września 2023

Sytuacja frankowiczów we środę, 6 września. Frankowicze w Polsce stają do kolejnej bitwy z bankami w związku z ugodami kredytowymi. W ostatnim czasie zauważalny jest agresywny ruch banków, które oferują coraz atrakcyjniejsze warunki porozumień. Analizując sytuację, można zauważyć, że finansowe warunki tych ugód poprawiły się nawet o 20%. Frankowicze, którzy wcześniej podpisali takie umowy, zaczynają się zastanawiać, czy była to dobra decyzja. 

Czytaj więcej 6 września 2023

Dzisiejszego popołudnia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) spotka się na swoim najnowszym posiedzeniu, aby omówić bieżącą sytuację gospodarczą i podjąć ważną decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych. To posiedzenie przyciąga szczególną uwagę analityków i ekonomistów, którzy od dłuższego czasu spekulują, że RPP może być skłonna do obniżenia stóp procentowych po okresie utrzymywania ich na stosunkowo wysokim poziomie.

Czytaj więcej 6 września 2023

Planowanie i zarządzanie swoimi finansami to ważna część odpowiedzialności finansowej każdego z nas. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest efektywne lokowanie nadwyżek finansowych. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że trzymanie środków na tradycyjnym rachunku bankowym jest bezpieczne, to jednak coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieją bardziej dochodowe i atrakcyjne alternatywy. Jedną z takich alternatyw są Lokaty Facto, którą umówimy w dzisiejszym artykule. To oferta prowadzona przez BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, która zyskuje coraz większą popularność wśród inwestorów. Dlaczego? Ponieważ oferuje ona atrakcyjne oprocentowanie sięgające nawet 7% rocznie. Dzięki temu Twoje oszczędności pracują na Ciebie znacznie efektywniej niż na tradycyjnym rachunku bankowym.

Czytaj więcej 5 września 2023

EURIBOR, czyli European Interbank Offered Rate, to jeden z kluczowych wskaźników stopy procentowej w strefie euro. Odgrywa on istotną rolę w międzynarodowych rynkach finansowych, wpływając na warunki kredytowe, inwestycje oraz ogólną dynamikę gospodarki. Ostatnie doniesienia dotyczące wskaźnika EURIBOR w dniu 28 sierpnia przyciągają uwagę inwestorów i ekonomistów, rzucając światło na aktualną sytuację na rynku finansowym. Analiza tego wskaźnika pozwala zrozumieć, jakie trendy i zmiany mogą wpłynąć na otoczenie gospodarcze oraz jakie wyzwania i możliwości mogą pojawić się na horyzoncie inwestycyjnym.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

W dniu piątku, 25 sierpnia, kurs akcji PKO BP stał się przedmiotem szczególnej uwagi na rynkach finansowych. W ostatnim kwartale obserwowana była dynamiczna zmienność wartości tych akcji, co przyciągnęło uwagę inwestorów oraz analityków. W tym artykule skupimy się na analizie cen akcji PKO BP, przyglądając się zarówno bieżącej sytuacji rynkowej, jak i przeszłym wydarzeniom, które wpłynęły na zawirowania i fluktuacje w sektorze bankowym.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule zajmiemy się analizą zmienności kursu spółki mBank oraz szerzej sektora bankowego. W ostatnim czasie sektor finansowy, a zwłaszcza banki, stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów ze względu na różnorodne czynniki wpływające na ich notowania. W naszej analizie skupimy się na polskich spółkach sektora bankowego, a także przyjrzymy się wykresom historycznych notowań, aby zrozumieć istotne trendy i zmiany w tym sektorze.

Czytaj więcej 23 sierpnia 2023

Wpływ globalnych wydarzeń gospodarczych, w tym zmiany stóp procentowych, inflacji oraz ogólnego klimatu inwestycyjnego, stanowi istotny czynnik dla sektora bankowego. Wraz z oczekiwanym ogłoszeniem wyników finansowych PKO BP, inwestorzy będą starali się zrozumieć, w jaki sposób bank poradził sobie w warunkach niskich stóp procentowych oraz zmieniających się preferencji klientów. Kluczowym elementem analizy będzie również zdolność banku do zarządzania ewentualnymi ryzykami kredytowymi w obliczu niepewności gospodarczej.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W środowisku gospodarczym, w którym niemal każda decyzja i wydarzenie mają wpływ na zachowanie rynków finansowych, uwaga inwestorów skupia się na sektorze bankowym. Polski sektor bankowy nie jest wyjątkiem i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej i globalnej ekonomii. W tym kontekście, wyczekiwane notowania akcji banku Santander na czwartek, 17 sierpnia, stają się istotnym wyznacznikiem trendów i tendencji w sektorze.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu