Stopa dyskontowa weksli ile

Przed nami kolejne, wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które odbędzie się w dniach 12-13 września 2023 roku. Jest to jedno z regularnych spotkań RPP, podczas których podejmowane są kluczowe decyzje związane z polityką monetarną i stóp procentowych w Polsce.

Warto zwrócić uwagę na aktualne poziomy podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), które obowiązują na dzień 28 sierpnia 2023 roku:

AKTUALNE

Stopa referencyjna: 6,75%

Stopa lombardowa: 7,25%

Stopa depozytowa: 6,25%

Stopa redyskontowa weksli: 6,80%

Stopa dyskontowa weksli: 6,85%

Te stopy procentowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się warunków finansowych w kraju oraz wpływają na decyzje podejmowane przez banki komercyjne, przedsiębiorstwa i konsumentów. Są narzędziem, za pomocą którego NBP dąży do osiągnięcia swoich celów polityki monetarnej, takich jak stabilność cen, wzrost gospodarczy i utrzymanie płynności na rynku finansowym.

Podstawowe stopy procentowe NBP na dzień 28.08.2023

Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskontowa weksli | Stopa dyskontowa weksli

Stopa referencyjna - czym jest stopa referencyjna? Co ona dla nas oznacza?

Stopa referencyjna to pojęcie z zakresu ekonomii i finansów, odnoszące się do określonej stopy procentowej, która służy jako punkt odniesienia do ustalania innych stóp procentowych w systemie finansowym danego kraju. Jest to pewnego rodzaju benchmark, który wpływa na kształtowanie się innych stóp procentowych, takich jak stopy kredytowe, stopy depozytowe czy rentowności obligacji....

facebook linkedin link search star star-empty menu