stabilność cen

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ogłosiło decyzję o wyłączeniu produktów mlecznych z systemu kaucyjnego. Jest to wynik analiz i konsultacji mających na celu usprawnienie systemu zarządzania odpadami w Polsce. Ta decyzja ma istotne konsekwencje dla rynku mleczarskiego oraz dla konsumentów.

Powody wyłączenia

Wyłączenie produktów mlecznych z systemu kaucyjnego wynika z ich specyfiki oraz trudności logistycznych związanych z ich zwrotem i recyklingiem. Produkty mleczne wymagają odpowiednich warunków przechowywania i transportu, co komplikuje ich integrację z systemem kaucyjnym. Ponadto, opakowania po produktach mlecznych często są zanieczyszczone resztkami, co utrudnia proces recyklingu.

>> czytaj także: Koniec obniżek cen paliw! Teraz czas na podwyżki

Reakcje rynku mleczarskiego

Decyzja MKiŚ spotkała się z mieszanymi reakcjami. Przedstawiciele sektora mleczarskiego wyrazili zadowolenie, wskazując na możliwe problemy operacyjne i finansowe związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego dla tych produktów. Przedstawiciele branży argumentują, że wyłączenie produktów mlecznych z systemu kaucyjnego pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów i komplikacji logistycznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność.

Z kolei organizacje zajmujące się ochroną środowiska i recyklingiem wyraziły zaniepokojenie, wskazując na potrzebę kompleksowego podejścia do zarządzania odpadami. Ich zdaniem, wyłączenie produktów mlecznych może zmniejszyć efektywność systemu kaucyjnego i ograniczyć ilość odzyskiwanych materiałów.

Dalsze kroki

MKiŚ zapowiada kontynuację działań mających na celu usprawnienie systemu kaucyjnego i zwiększenie efektywności recyklingu innych opakowań. Planowane są dalsze konsultacje z różnymi branżami w celu opracowania bardziej efektywnego i przyjaznego dla środowiska systemu.

>> zobacz również : Dopłaty be...

Jak czytamy w opublikowanym przez RPP raporcie dotyczącym polityki pieniężnej na rok 2024, Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje swoje starania w zakresie utrzymania stabilności cen oraz wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stabilności systemu finansowego. Raport ten stanowi istotny dokument, w którym Rada przedstawia swoje założenia i cele na nadchodzący rok, uwzględniając przy tym zmienne warunki makroekonomiczne oraz wyzwania wynikające z globalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19 i sytuacja na Ukrainie.

Czytaj więcej 25 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu