Seniorzy w Polsce

Ulga podatkowa dla pracujących seniorów w Polsce obejmuje kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyzn po 65. roku życia. Dzięki tej uldze, seniorzy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego na przychody do kwoty 85 528 zł rocznie. Przekroczenie tego limitu skutkuje zastosowaniem standardowej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł.

Ulga ta odnosi się do przychodów uzyskanych z różnych źródeł, takich jak stosunek służbowy, umowa o pracę, umowa zlecenie, zasiłek macierzyński oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, o ile podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym. Jednakże nie obejmuje ona przychodów z tytułu emerytur lub rent rodzinnych z ZUS, KRUS oraz z systemów mundurowych, ani z uposażeń sędziowskich i świadczeń dla członków rodziny funkcjonariuszy.

>> Zobacz też: Rekordowy wzrost chwilówek! Polacy zaciągają pożyczki jak nigdy dotąd! 😮 ⚠️

Seniorzy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli w przyszłości zdecydują się pobierać emeryturę lub rentę rodzinną, są zobowiązani poinformować o tym swojego pracodawcę, który przestanie stosować ulgę od następnego miesiąca po otrzymaniu takiej informacji.

Z prawnego punktu widzenia, podstawą do korzystania z ulgi dla seniorów są zapisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany te mają na celu zachęcanie seniorów do dłuższej aktywności zawodowej, co przekłada się na wyższe przyszłe emerytury.

Seniorzy mogą również skorzystać z innych ulg podatkowych dostępnych w 2024 roku. Rozliczenia podatkowe za rok 2023 można dokonać w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Warto skonsultować się z doradcą emerytalnym, aby dokładnie zrozumieć, jak poszczególne ulgi mogą wpłynąć na wysokość zwrotu podatku.

>> Sprawdź również: Czytaj więcej

Ulga podatkowa dla pracujących seniorów w Polsce obejmuje kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyzn po 65. roku życia. Dzięki tej uldze, seniorzy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego na przychody do kwoty 85 528 zł rocznie. Przekroczenie tego limitu skutkuje zastosowaniem standardowej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł.

Czytaj więcej 25 czerwca 2024

Od lipca 2024 roku emerytury w Polsce zostaną poddane waloryzacji, co jest procesem mającym na celu dostosowanie wartości świadczeń do zmieniających się warunków ekonomicznych. Waloryzacja ta może przynieść znaczące korzyści finansowe dla wielu przyszłych emerytów, szczególnie tych, którzy planują przejść na emeryturę po czerwcu.

Czytaj więcej 19 czerwca 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu