scenariusz bazowy

Bank Pekao kontynuuje swoje pozytywne osiągnięcia, odnotowując wzrosty w kluczowych segmentach swojej działalności. Wyraźne odbicie w sektorze bankowości detalicznej oraz silne wyniki w obszarze bankowości dla firm przyczyniły się do osiągnięcia bardzo dobrego wyniku kwartalnego. W rezultacie, Bank Pekao znowu udowodnił swoją siłę bilansową oraz odporność, co potwierdził również test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), w którym bank zajął pozycję lidera jako najbezpieczniejszy bank w Europie.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, podkreślił, że drugi kwartał i całe półrocze to okres udanych osiągnięć. Bank wyraża skuteczne dostosowanie się do potrzeb klientów poprzez atrakcyjne oferty oraz efektywne zarządzanie aktywami i kosztami. Takie podejście umożliwia Bankowi Pekao jeszcze lepsze wsparcie dla polskiej gospodarki, rodzin i przedsiębiorców, włącznie z ofertą kredytów rolniczych oraz udziałem w programach rządowych dotyczących mieszkalnictwa. Leszek Skiba zaznaczył również znaczenie kapitałowej siły Banku oraz jego pierwszego miejsca w teście EBA w Europie.

Bank Pekao odnotował konsolidowany zysk netto w wysokości 1,693 mld zł w II kwartale 2023 roku, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku i 17-procentowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału tego roku. Pierwsze półrocze zakończyło się zyskiem netto na poziomie 3,140 mld zł w porównaniu do 1,375 mld zł rok wcześniej. Skalowanie działalności, korzystne wyniki we wszystkich segmentach, wyższe przychody odsetkowe oraz mniejsze rezerwy i składki rok do roku przyczyniły się do istotnego wzrostu zysku.

W testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez EBA, Bank Pekao okazał się jednym z najsilniejszych banków w Europie w kontekście odporności na negatywne scenariusze makroekonomiczne. Spośród 70 instytucji objętych badaniem, Bank Pekao S.A. był jednym z dwóch banków, które nie odnotowały spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym. Bank osiągnął wynik podstawowego współczynnika kapitału Tier 1 (CET1) na poziomie 18,6% w scenariuszu bazowym na rok 2025 z 3-letnim zyskiem wynoszącym 12,3 mld zł, oraz 15,4% w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem w wysokości 6,4 mld zł.

Drugie kwartał 2023 roku przyniósł wyraźne odbicie w sektorze bankowości detalicznej. Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła niemal dwukrotnie w okresie kwiecień-czerwiec, osiągając 1,3 mld z...

facebook linkedin link search star star-empty menu