Rządowe świadczenia

W 2024 roku zaplanowano waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego, która odbędzie się po raz pierwszy od pięciu lat. Jest to znacząca zmiana dla osób korzystających z tego wsparcia, które do tej pory nie było podwyższane od 2019 roku.

Co oznacza waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego?

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do rosnących kosztów życia, w tym inflacji. Zgodnie z ustawą, świadczenia rodzinne, w tym zasiłek pielęgnacyjny, podlegają weryfikacji co trzy lata. Proces ten uwzględnia m.in. zmiany kosztów utrzymania i inflacji.

Przewidywane zmiany

W 2024 roku waloryzacja może przynieść znaczący wzrost zasiłku pielęgnacyjnego. Wstępne prognozy wskazują, że świadczenie to może wzrosnąć nawet o 46%, co oznaczałoby znaczne wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Podwyżki mają zostać wprowadzone w maju, najpóźniej w sierpniu 2024 roku.

Procedura waloryzacji

Waloryzacja zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych odbywa się zgodnie z określoną procedurą:

👉 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przedstawia próg wsparcia dochodowego, który uwzględnia inflację oraz koszty życia.

👉 Rząd na podstawie tych danych przedkłada Radzie Dialogu Społecznego propozycje nowych kwot świadczeń.

👉 Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość waloryzacji, a jeśli nie zajmie stanowiska, rząd określa nowe kwoty w drodze rozporządzenia​.

  Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Przysługuje on:

  • Niepełnosprawnym dzieciom,
  • Osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopni...

  W 2024 roku zaplanowano waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego, która odbędzie się po raz pierwszy od pięciu lat. Jest to znacząca zmiana dla osób korzystających z tego wsparcia, które do tej pory nie było podwyższane od 2019 roku. Co oznacza waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego? Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do rosnących kosztów życia, w […]

  Czytaj więcej 22 lipca 2024

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2024, który wynosi 112,12 proc. To oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura brutto wyniesie 1780,96 zł, co stanowi wzrost o 192,52 zł w porównaniu z poprzednimi kwotami.

  Czytaj więcej 15 lutego 2024
  facebook linkedin link search star star-empty menu