rozwój farm fotowoltaicznych

PKO Bank Polski, jako jeden z głównych graczy na polskim rynku finansowym, podjął kolejne inicjatywy wspierające rozwój energii odnawialnej w kraju. Bank ten, we współpracy z innymi instytucjami, zdecydował się współfinansować nowe projekty farm fotowoltaicznych realizowane przez Qair Polska. Kredyt o łącznej wartości przekraczającej 491 mln złotych zostaje przeznaczony na projekty, których łączna moc wynosi 129,5 MW.

Projekty te obejmują budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych, planowanych w lokalizacjach Golczewo, Rokietnica oraz Pakość. Część energii z tych farm fotowoltaicznych jest już zapewniona poprzez umowy związaną z tzw. umowami cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), które zakontraktowały większość wytworzonej energii. Dla PKO Banku Polskiego jest to kolejne zaangażowanie finansowe w projekty Qair Polska, co potwierdza jego zainteresowanie ekologicznymi inicjatywami oraz wsparciem rozwoju sektora energetycznego opartego na źródłach odnawialnych.

Jednym z głównych celów PKO Banku Polskiego jest realizacja strategii związanej z zrównoważonym rozwojem, co obejmuje m.in. finansowanie projektów z obszaru energii odnawialnej. Bank ten systematycznie poszerza swoje zaangażowanie w sektorze zielonej energetyki, reagując na rosnące potrzeby rynku oraz dążenia do spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (ESG).

Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Andrzej Kopyrski, podkreślił znaczenie kontynuacji współpracy z Qair Polska w kontekście dalszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wsparcie finansowe dla projektów fotowoltaicznych ma istotny wpływ na przyspieszenie transformacji energetycznej Polski oraz dostarczanie bardziej ekologicznych źródeł energii.Rozwój farm fotowoltaicznych ma istotne znaczenie w kontekście realizacji celów krajowych i międzynarodowych dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcia większej niezależności energetycznej. Przesunięcie się w stronę źródeł odnawialnych to krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu