Realizacja obietnic wyborczych

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz lider Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w programie "Fakty po Faktach" wypowiedział się na temat możliwości liberalizacji obecnego prawa aborcyjnego. W swojej wypowiedzi odniósł się do słów wicemarszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, który poruszył kwestię projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego.

Kwestia sporu w sejmie

W czasie audycji Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował również dyskusję na temat projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego, zwracając uwagę na zaistniałe konflikty w Sejmie. Zaznaczył, że kluczowym czynnikiem w realizacji zmian w prawie aborcyjnym jest powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Brak jednomyślności w Koalicji

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że mimo istnienia różnic w programach i poglądach, koalicja rządząca dąży do spójności. Jednakże sprawy światopoglądowe, w tym kwestie aborcji, nie są objęte umową koalicyjną, co utrudnia jednomyślność w ich realizacji.

Referendum jako rozwiązanie

Wicepremier zaznaczył, że jedyną możliwą zmianą w obecnym prawie aborcyjnym jest przeprowadzenie referendum. W ramach przygotowań do tego procesu przeprowadzono sondaż społeczny, który wykazał, że znaczna większość respondentów popiera udział w referendum.

Stanowisko koalicji i plan działania

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził gotowość do przedstawienia projektu zmian w prawie aborcyjnym, jednakże podkreślił brak entuzjazmu ze strony koalicjantów. Wskazał także na bieżące problemy rolników, argumentując potrzebę działań na poziomie europejskim w celu poprawy sytuacji.

Dyskusja na temat liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce nadal pozostaje punktem spornym. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił konieczność powrotu do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego jako kluczowego kroku w procesie liberalizacji. Jednocześnie zaznaczył potrzebę przeprowadzenia referendum w tej sprawie, będącego wyrazem woli społecznej.

...

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz lider Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w programie “Fakty po Faktach” wypowiedział się na temat możliwości liberalizacji obecnego prawa aborcyjnego. W swojej wypowiedzi odniósł się do słów wicemarszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, który poruszył kwestię projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego.

Czytaj więcej 21 lutego 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu