program mieszkanie dla młodych

W ostatnich tygodniach program "Bezpieczny Kredyt 2%" cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a liczba podpisanych umów przekroczyła oczekiwania. Jednakże, zgodnie z prognozami HREIT, jeśli nie zostaną dołożone dodatkowe środki, program ten może dojść do swojego naturalnego końca już w pierwszym tygodniu 2024 roku. W obliczu tego scenariusza, warto zastanowić się nad wpływem wygaśnięcia programu na rynek mieszkaniowy w Polsce.

Przegląd "Bezpiecznego Kredytu 2%": Analiza Programu i Szacunki HREIT

16 listopada liczba podpisanych umów przekroczyła 37 tysięcy, a z pomocą preferencyjnych kredytów Polacy pozyskali już ponad 15 miliardów złotych, co dowodzi ogromnego zapotrzebowania na dostęp do tanich kredytów mieszkaniowych. Program, który pierwotnie zakładał umowy o wartości 3,2 mld złotych na cały rok 2023, okazał się być niewystarczający, sugerując duże niezaspokojone potrzeby mieszkalne w społeczeństwie.

Wyzwania na Horyzoncie: Czy Program Wytrzyma do 2024 Roku?

Jednakże, zakończenie programu może skutkować nie tylko zatrzymaniem wzrostu liczby umów, ale również wpłynąć na wzrost cen nieruchomości. Szacuje się, że w pierwszym tygodniu 2024 roku zostanie ogłoszony koniec przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt, co oznaczałoby, że niewykorzystane limity zapisane w ustawie mogą zostać wyczerpane. To z kolei może skutkować presją na wzrost cen mieszkań, szczególnie w kontekście już istniejącego niedoboru mieszkań na rynku.

Wygaszenie programu "Bezpieczny Kredyt 2%" może również prowadzić do dłuższej drogi do pierwszego mieszkania dla wielu młodych osób. Ci, którzy nie zdążą skorzystać z preferencyjnego kredytu, mogą zmierzyć się z wyższymi cenami mieszkań, co może uniemożliwić im samodzielną własność mieszkania. To z kolei może skutkować zwiększeniem presji na rynek najmu, zwłaszcza w kontekście ograniczenia dostępu do taniego kredytu.

Ponadto, zakończenie programu może wpłynąć na dynamikę rynku inwestycyjnego. Obecny program ogranicza ekspansję zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które budują portfele mieszkań na wynajem. Wygaśnięcie programu otwiera drzwi dla tych funduszy, co może wpłynąć na wzrost konkurencji na rynku nieruchomości.

Warto zastanowić się nad ewolucją progra...

W ostatnich tygodniach program “Bezpieczny Kredyt 2%” cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a liczba podpisanych umów przekroczyła oczekiwania. Jednakże, zgodnie z prognozami HREIT, jeśli nie zostaną dołożone dodatkowe środki, program ten może dojść do swojego naturalnego końca już w pierwszym tygodniu 2024 roku. W obliczu tego scenariusza, warto zastanowić się nad wpływem wygaśnięcia programu na rynek mieszkaniowy w Polsce.

Czytaj więcej 22 listopada 2023

Jak donoszą media ostatnich miesiącach polski rynek kredytowy doświadcza prawdziwego boomu, w którym liczba wniosków o kredyt sięgnęła imponujących liczb. Media donoszą, że banki zmagają się z potokiem ponad 10 000 oczekujących na rozpatrzenie podań, a sytuacja nie wydaje się ustępować, gdyż dziennie napływa ponad 300 nowych wniosków. Ta fala wniosków o bezpieczny kredyt w wysokości 2 proc. zaczyna tworzyć poważne zatory w systemach bankowych.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu