postępy biznesowe.

W dniu 18 lipca, Bank BNP Paribas opublikował wersję online raportu zintegrowanego, podsumowującego rok 2022. W raporcie zostały przedstawione wyniki finansowe, istotne informacje biznesowe oraz postępy banku w dziedzinie ESG (Environmental, Social, Governance) – czyli wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz strukturę zarządczą. To już czwarta elektroniczna edycja tego raportu.

Raport zintegrowany dostarcza holistycznego spojrzenia na działalność organizacji w roku 2022, prezentując zarówno wyniki osiągnięte, jak i postępy. Mimo niespokojnej sytuacji gospodarczej, wzrastających obciążeń regulacyjnych oraz konieczności zwiększenia rezerw związanych z portfelem kredytów w CHF, BNP Paribas Bank Polska zanotował stabilne wyniki finansowe w 2022 roku. Bank skutecznie realizował strategię GObeyond na lata 2022-2025, kładąc nacisk na zrównoważony wzrost i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w ramach modelu Agile@Scale, obejmującego filary #UP, #POSITIVE, #STRONGER i #TOGETHER.

W tym roku raport zintegrowany został włączony jako integralna część publikowanego 1 marca rocznego raportu. Struktura raportu opiera się na celach strategii GObeyond, prezentując całościowy obraz działalności banku, osiągnięcia finansowe oraz aspekty ESG. Wersja online raportu stanowi skondensowane podsumowanie kluczowych informacji, dostępne w przystępny sposób dla szerokiej grupy odbiorców. Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w Banku BNP Paribas, zaznacza zmianę podejścia do raportowania w tym roku.

Raport spełnia standardy Global Reporting Initiative (GRI) 2021 dotyczącego raportowania niefinansowego oraz uwzględnia wytyczne dotyczące raportowania ESG przygotowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodową Radą ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej. Ponadto, raport jest zgodny z rekomendacją Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w kontekście raportowania ryzyka klimatycznego oraz z rozporządzeniem w sprawie Taksonomii UE. Istotne informacje niefinansowe, które znalazły się w raporcie, zostały zweryfikowane przez niezależną firmę audytorską.

Bank BNP Paribas publikuje raporty dotyczące zarządzania aspektami ESG od 2011 roku, a od 2019 roku są to pełni zintegrowane raporty roczne. Każdy proces raportowania stanowi okazję do usprawnień i analizy wpływów, ryzyka i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem....

W dniu 18 lipca, Bank BNP Paribas opublikował wersję online raportu zintegrowanego, podsumowującego rok 2022. W raporcie zostały przedstawione wyniki finansowe, istotne informacje biznesowe oraz postępy banku w dziedzinie ESG (Environmental, Social, Governance) – czyli wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz strukturę zarządczą. To już czwarta elektroniczna edycja tego raportu.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu