postępowanie wyjaśniające

Jeśli jesteś ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), możesz ubiegać się o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka na wychowanie lub jego przysposobienia. Wniosek można wygodnie złożyć przez platformę ePUAP.

Kiedy możesz skorzystać?

Możesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną z mocy ustawy lub na wniosek, czyli podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub tylko ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

>> Czytaj także: Jak złożyć wniosek do KRUS o zasiłek macierzyński w oddziale KRUS?

Kto może skorzystać?

Zasiłek macierzyński przysługuje:

  • Matce dziecka.
  • Ojcu dziecka, w przypadkach skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę po co najmniej 14 tygodniach od narodzin dziecka, śmierci matki, porzucenia dziecka przez matkę.
  • Osobie, która przyjęła na wychowanie lub przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat (do 10 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego), z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wniosek mogą złożyć osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński lub ich pełnomocnik.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przed złożeniem wniosku przez ePUAP należy przygotować następujące dokumenty:

  • Wniosek o zasiłek macierzyński.
  • W przypadku urodzenia dziecka: skrócony akt urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • W przypadku przysposobienia dziecka...

Jeśli jesteś członkiem rodziny zmarłego rolnika, możesz ubiegać się o rentę rodzinną. To świadczenie emerytalno-rentowe przyznawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek można złożyć drogą pocztową, co jest wygodną opcją dla wielu osób.

Czytaj więcej 20 czerwca 2024

Jeśli jesteś członkiem rodziny zmarłego rolnika, masz możliwość ubiegania się o rentę rodzinną. Jest to świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, które można uzyskać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jednym z wygodnych sposobów składania wniosku jest korzystanie z platformy ePUAP.

Czytaj więcej 20 czerwca 2024

Rolnicy oraz ich domownicy, którzy osiągnęli wymagany wiek emerytalny, mają możliwość ubiegania się o emeryturę rolniczą w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Proces ten można zrealizować osobiście w oddziale KRUS, co jest wygodną opcją dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt z pracownikami instytucji.

Czytaj więcej 20 czerwca 2024

Rolnicy w Polsce, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mają możliwość ubiegania się o emeryturę rolniczą za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek ten można złożyć na kilka sposobów, w tym poprzez platformę ePUAP, co jest wygodnym i szybkim rozwiązaniem.

Czytaj więcej 20 czerwca 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu