Podwyżka emerytur

Od lipca 2024 roku emerytury w Polsce zostaną poddane waloryzacji, co jest procesem mającym na celu dostosowanie wartości świadczeń do zmieniających się warunków ekonomicznych. Waloryzacja ta może przynieść znaczące korzyści finansowe dla wielu przyszłych emerytów, szczególnie tych, którzy planują przejść na emeryturę po czerwcu.

Proces waloryzacji emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadza coroczną waloryzację kapitału emerytalnego w czerwcu. Waloryzacja obejmuje środki zgromadzone na kontach emerytalnych do 31 grudnia poprzedniego roku i polega na zwiększeniu wartości tych składek o określony wskaźnik. Wskaźnik waloryzacji na 2024 rok wynosi 14,9%, co stanowi rekordowy wzrost w porównaniu do poprzednich lat​ (Dziennik Zachodni)​​ (Murator Plus)​.

Korzyści dla przyszłych emerytów

Dla przyszłych emerytów decyzja o przejściu na emeryturę po waloryzacji w lipcu jest wyjątkowo korzystna. Na przykład, osoba mająca zgromadzone 500 tysięcy złotych na swoim koncie emerytalnym, która zdecydowałaby się na emeryturę przed czerwcem, otrzymałaby miesięczne świadczenie w wysokości około 1893 zł. Jednak po waloryzacji kapitał ten wzrósłby do 574 tysięcy złotych, co zwiększyłoby miesięczne świadczenie do 2174 zł, co stanowi wzrost o prawie 200 zł​.

>> Czytaj rownież: Nowe przepisy dla taksówkarzy 2024. Co z uberem, boltem i innymi aplikacjami? Jak wpłynie to na ceny przejazd...

Od lipca 2024 roku emerytury w Polsce zostaną poddane waloryzacji, co jest procesem mającym na celu dostosowanie wartości świadczeń do zmieniających się warunków ekonomicznych. Waloryzacja ta może przynieść znaczące korzyści finansowe dla wielu przyszłych emerytów, szczególnie tych, którzy planują przejść na emeryturę po czerwcu.

Czytaj więcej 19 czerwca 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2024, który wynosi 112,12 proc. To oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura brutto wyniesie 1780,96 zł, co stanowi wzrost o 192,52 zł w porównaniu z poprzednimi kwotami.

Czytaj więcej 15 lutego 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu