podatki a gospodarka

Czym jest podatek od zysków kapitałowych?

Podatek od zysków kapitałowych to podatek nakładany na zyski osiągane dzięki inwestycjom kapitałowym. Obowiązuje w większości krajów, opodatkowując dochody z inwestycji w: akcje, obligacje, nieruchomości, fundusze inwestycyjne itp. Jednak podatek od zysków kapitałowych nie dotyka tylko w inwestorów giełdowych, ale także w osoby oszczędzające na lokatach czy rachunkach oszczędnościowych. Podstawę opodatkowania stanowią też zyski wypracowane na oprocentowanych oszczędnościach.

Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych w Polsce

Podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 roku podczas urzędowania ówczesnego ministra finansów, Marka Belki. W momencie wprowadzenia wynosił on 20% i obejmował wyłącznie osoby, które inwestowały swoje środki w depozyty bankowe oraz lokaty. W 2004 r. podatek Belki został rozszerzony na zyski związane z inwestycjami kapitałowymi.

Ile dzisiaj wynosi podatek Belki?

Aktualna stawka podatku od zysków kapitałowych w Polsce wynosi 19%. Jednocześnie jest on pobierany tylko i wyłącznie od zysków, wypracowanych przez osoby fizyczne. Wysokość podatku należy zawsze zaokrąglić w górę.

Kiedy i od czego płacimy podatek?

  • Zyski z lokaty bankowej i/lub konta oszczędnościowego — podatek płacimy od wypracowanego oprocentowania w momencie zakończenia lokaty
  • Dywidendy — wypłacana akcjonariuszowi dywidenda zostaje pomniejszona o podatek Belki.
  • Zyski giełdowe — w przypadku zysków wypracowanych na handlu akcjami, ETF-ami, kontraktami, podatek rozlicza się dopiero w następnym roku kalendarzowym na formularzu PIT-38.
  • Zyski z obligacji skarbowych oszczędnościowych -jest pob...

Czym jest podatek od zysków kapitałowych? Podatek od zysków kapitałowych to podatek nakładany na zyski osiągane dzięki inwestycjom kapitałowym. Obowiązuje w większości krajów, opodatkowując dochody z inwestycji w: akcje, obligacje, nieruchomości, fundusze inwestycyjne itp. Jednak podatek od zysków kapitałowych nie dotyka tylko w inwestorów giełdowych, ale także w osoby oszczędzające na lokatach czy rachunkach oszczędnościowych. […]

Czytaj więcej 11 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu