PGNiG

Akcjonariusze Orlenu przyjęli uchwałę o zbyciu 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland, co było warunkiem fuzji Orlenu z PGNiG narzuconym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponad 85% akcjonariuszy poparło decyzję.

Połączenie miało być poprzedzone sprzedażą udziałów PGNiG w Gas Storage Poland, aby spełnić warunki transakcji ustalone przez UOKiK. Były prezes PGNiG, Piotr Woźniak, wyraził obawy, że brak zgody akcjonariuszy może uniemożliwić fuzję. Gas Storage Poland, będący operatorem magazynów gazu, jest przedmiotem zainteresowania Gaz-Systemu jako potencjalnego nabywcy. Orlen nie ujawnił szczegółów finansowych transakcji, ale wskazał, że zostały one ustalone na podstawie wycen sporządzonych przez renomowane podmioty. Gaz-System jest kluczowym operatorem systemu przesyłowego gazu w Polsce, zarządzającym najważniejszymi gazociągami i infrastrukturą związaną z rynkami paliw gazowych.

Gaz-System jest również odpowiedzialny za przesył gazu do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych w całym kraju, a także zarządza kluczowymi projektami, takimi jak gazociąg Baltic Pipe oraz Terminal LNG w Świnoujściu. Jego rola w kształtowaniu rynku gazu ziemnego w Polsce jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw tego surowca. Przejście Gas Storage Poland pod kontrolę Gaz-Systemu może przyczynić się do wzmocnienia infrastruktury gazowej w kraju i zapewnić lepszą integrację systemu przesyłowego paliw gazowych.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu