pełnomocnictwo

Jeśli jesteś ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), możesz ubiegać się o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka na wychowanie lub jego przysposobienia. Wniosek można wygodnie złożyć przez platformę ePUAP.

Kiedy możesz skorzystać?

Możesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną z mocy ustawy lub na wniosek, czyli podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub tylko ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

>> Czytaj także: Jak złożyć wniosek do KRUS o zasiłek macierzyński w oddziale KRUS?

Kto może skorzystać?

Zasiłek macierzyński przysługuje:

  • Matce dziecka.
  • Ojcu dziecka, w przypadkach skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę po co najmniej 14 tygodniach od narodzin dziecka, śmierci matki, porzucenia dziecka przez matkę.
  • Osobie, która przyjęła na wychowanie lub przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat (do 10 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego), z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wniosek mogą złożyć osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński lub ich pełnomocnik.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przed złożeniem wniosku przez ePUAP należy przygotować następujące dokumenty:

  • Wniosek o zasiłek macierzyński.
  • W przypadku urodzenia dziecka: skrócony akt urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • W przypadku przysposobienia dziecka...

Jeśli jesteś ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), masz możliwość ubiegania się o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka na wychowanie lub jego przysposobienia. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale KRUS. >> Czytaj również: Jak złożyć wniosek do KRUS o zasiłek macierzyński listownie? Kto może ubiegać się o zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński […]

Czytaj więcej 20 czerwca 2024

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), możesz ubiegać się o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka, przyjęcia na wychowanie lub przysposobienia dziecka. Wniosek można złożyć listownie, co jest wygodnym rozwiązaniem dla wielu osób.

Czytaj więcej 20 czerwca 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu