pekao sa kurs akcji

Dnia 22 grudnia, ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, inwestorzy z zainteresowaniem monitorowali notowania akcji jednego z największych banków w Polsce – Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA). W tym artykule skoncentrujemy się na analizie kursu akcji Pekao SA z tego konkretnego dnia, bacznie obserwując zmiany w wartości papierów wartościowych oraz czynniki wpływające na ich cenę. Jak kształtowały się notowania Pekao SA i jakie czynniki miały wpływ na ich bieżącą wartość? Przyjrzymy się bliżej temu kluczowemu momentowi na rynku finansowym, aby dostarczyć informacji na temat sytuacji tej renomowanej instytucji bankowej.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

Zmienność kursu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA) w okresie od września 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku była znacząca, rysując dynamiczny obraz na rynku finansowym. Kurs odniesienia ustalony na poziomie 103,8500 zł dnia 23 września 2023 roku, podlegał imponującej zmianie o 45,74%, co przełożyło się na kwotę 47,5000 zł na korzyść spółki.

Warto zaznaczyć, że w analizowanym okresie kurs akcji Pekao SA oscylował pomiędzy minimalną wartością 96,6000 zł, odnotowaną 4 października 2023 roku, a maksymalnym poziomem 152,5000 zł, osiągniętym 20 grudnia 2023 roku. Ta znacząca amplituda ruchu cenowego jest odzwierciedleniem zmiennej sytuacji na rynku oraz wpływu czynników zewnętrznych na wartość akcji banku.

Średni kurs akcji Pekao SA w analizowanym okresie wyniósł 127,6235 zł, co może stanowić ważny punkt odniesienia dla inwestorów, zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych. Dodatkowo, wolumen obrotu akcjami Pekao SA prezentuje duże zainteresowanie ze strony inwestorów, osiągając imponującą liczbę 51 176 037 sztuk, przy średnim wolumenie na poziomie 787 324 sztuk.

Sumaryczne obroty akcjami Pekao SA wyniosły 6 510,175 mln zł, co przekłada się na średnie obroty na poziomie 100,157 mln zł dziennie. Tak znaczne obroty wskazują na intensywną aktywność inwestorów na rynku a...

Dnia 22 grudnia, ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, inwestorzy z zainteresowaniem monitorowali notowania akcji jednego z największych banków w Polsce – Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA). W tym artykule skoncentrujemy się na analizie kursu akcji Pekao SA z tego konkretnego dnia, bacznie obserwując zmiany w wartości papierów wartościowych oraz czynniki wpływające na ich cenę. Jak kształtowały się notowania Pekao SA i jakie czynniki miały wpływ na ich bieżącą wartość? Przyjrzymy się bliżej temu kluczowemu momentowi na rynku finansowym, aby dostarczyć informacji na temat sytuacji tej renomowanej instytucji bankowej.

Czytaj więcej 22 grudnia 2023

Kurs akcji Pekao SA to temat, który wciąż przyciąga uwagę inwestorów, analityków oraz wszystkich tych, którzy śledzą wydarzenia na rynku finansowym. W dzisiejszym artykule zajmiemy się analizą notowań spółki Pekao SA, przyjrzymy się ich historii oraz zmienności w ostatnim czasie. Data, która nas szczególnie interesuje, to wtorek, 19 września. Dzięki temu poznasz aktualne dane na temat kursu akcji Pekao SA i dowiesz się, jakie czynniki mogą wpływać na jego wahania. Przygotuj się na głęboki wgląd w notowania, wykresy i analizę zmienności kursu tej renomowanej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 19 września 2023

W piątek, 8 września 2023 roku, inwestorzy na całym świecie przyglądają się uważnie notowaniom oraz wydarzeniom związanym z akcjami Pekao S.A. Ten polski gigant sektora finansowego, będący jednym z najważniejszych banków w kraju, odgrywa kluczową rolę na rynku kapitałowym i jest przedmiotem zainteresowania zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestycjami. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej temu, co działo się na rynku akcji Pekao S.A. w piątek, 8 września 2023 roku, oraz jakie wydarzenia mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji związanej z tym bankiem na parkiecie giełdowym.

Czytaj więcej 8 września 2023

Wczorajsza, nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wzbudziła wiele emocji i niepewności na rynku finansowym. W godzinach popołudniowych RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe o aż 0.75 punktu procentowego, przesuwając je z poziomu 6.75% na poziom 6%. Ta znacząca interwencja banku centralnego była ogromnym zaskoczeniem dla inwestorów i obserwatorów rynku, zwłaszcza w kontekście trwającej wysokiej inflacji.

Czytaj więcej 7 września 2023

Wtorek, 5 września 2023 roku to dzień, który przyciąga uwagę inwestorów i obserwatorów rynku finansowego, zwłaszcza tych zainteresowanych wydarzeniami na giełdzie. Dlaczego? To właśnie tego dnia chcemy przyjrzeć się notowaniom jednej z kluczowych instytucji finansowych w Polsce – Polskiej Grupy Bankowej Pekao S.A. Spółka ta odgrywa istotną rolę na rynku, a jej akcje są przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów.

Czytaj więcej 5 września 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnemu kursowi akcji Pekao SA oraz bieżącym notowaniom w polskim sektorze bankowym. Kursy akcji banków stanowią istotny wskaźnik zdrowia finansowego sektora oraz ogólnego nastroju na rynku. Skoncentrujemy się na bieżących wartościach notowań akcji Pekao SA, analizując ich zmienność w kontekście ostatnich wydarzeń rynkowych i trendów

Czytaj więcej 8 sierpnia 2023

Polski Bank Pekao SA, jako jedna z największych i najbardziej prestiżowych instytucji finansowych w Polsce, zajmuje ważne miejsce w indeksie WIG20, który grupuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania Pekao SA odzwierciedlają nie tylko stan samego banku, ale także są ważnym wskaźnikiem stanu polskiej gospodarki.

Czytaj więcej 2 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bieżącemu kursowi akcji Pekao SA i zbadamy, jakie czynniki wpłynęły na jego wahań w ostatnich dniach. Analizując sektor bankowy, przyjrzymy się również ogólnemu klimatowi na rynkach finansowych, aby zrozumieć, jakie trendy i wydarzenia mogą wpłynąć na akcje bankowe w najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej 1 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu