pekao notowania

Dzisiejszy rynek finansowy jest dynamiczny i podlega licznych zmianom, które wpływają na notowania różnych spółek. Jedną z kluczowych informacji dla inwestorów jest bieżący kurs akcji. W tym kontekście przyjrzymy się bliżej spółce Pekao SA, analizując aktualne notowania, wykresy oraz stopień zmienności cen akcji w określonym okresie. To spojrzenie na aktualną sytuację rynkową może być istotne dla tych, którzy śledzą rynki kapitałowe i podejmują decyzje inwestycyjne oparte na analizie kursów giełdowych.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

W ciągu ostatnich 6 miesięcy, kurs akcji Pekao SA uległ znaczącym wahaniom, odzwierciedlając dynamiczne zmiany na rynku kapitałowym. Od momentu notowania referencyjnego na poziomie 106,7500 zł w czerwcu, wartość akcji uległa wzrostowi o 37,99%, co przekłada się na dodatkowe 40,5500 zł. Maksymalna wartość osiągnięta w okresie wyniosła 149,7000 zł w dniu 5 grudnia, podczas gdy minimalna wartość zarejestrowana w dniu 6 września wyniosła 94,7000 zł.

Te zmiany ilustrują znaczną zmienność kursu akcji Pekao SA w ostatnich miesiącach, co może być rezultatem różnych czynników wpływających na rynek finansowy, takich jak wyniki finansowe, decyzje zarządu czy makroekonomiczne wydarzenia. Warto zauważyć, że średnia wartość akcji w tym okresie wyniosła 115,2722 zł. Duży wolumen obrotu, osiągający 81 586 216 sztuk, świadczy o aktywnym uczestnictwie inwestorów w handlu akcjami Pekao SA. Średni dzienny wolumen na poziomie 632 451 sztuk oraz ogólne obroty na poziomie 9 482,545 mln zł podkreślają intensywność handlu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Te liczby ukazują zmienną naturę rynkową spółki, co może stanowić istotne informacje dla inwestorów analizujących perspektywy inwestycyjne na akcjach Pekao SA.

...

Dzisiejszy rynek finansowy jest dynamiczny i podlega licznych zmianom, które wpływają na notowania różnych spółek. Jedną z kluczowych informacji dla inwestorów jest bieżący kurs akcji. W tym kontekście przyjrzymy się bliżej spółce Pekao SA, analizując aktualne notowania, wykresy oraz stopień zmienności cen akcji w określonym okresie. To spojrzenie na aktualną sytuację rynkową może być istotne dla tych, którzy śledzą rynki kapitałowe i podejmują decyzje inwestycyjne oparte na analizie kursów giełdowych.

Czytaj więcej 8 grudnia 2023

Dziś, 12 października, przyjrzymy się z bliska kursowi akcji Pekao, zgłębimy, jakie trendy kształtują się na rynku finansowym i jakie czynniki wpływają na sytuację sektora bankowego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poznaj najnowsze wydarzenia, analizy i prognozy, aby być dobrze poinformowanym inwestorem na zmieniającym się rynku.

Czytaj więcej 12 października 2023

Kurs akcji Pekao SA to temat, który wciąż przyciąga uwagę inwestorów, analityków oraz wszystkich tych, którzy śledzą wydarzenia na rynku finansowym. W dzisiejszym artykule zajmiemy się analizą notowań spółki Pekao SA, przyjrzymy się ich historii oraz zmienności w ostatnim czasie. Data, która nas szczególnie interesuje, to wtorek, 19 września. Dzięki temu poznasz aktualne dane na temat kursu akcji Pekao SA i dowiesz się, jakie czynniki mogą wpływać na jego wahania. Przygotuj się na głęboki wgląd w notowania, wykresy i analizę zmienności kursu tej renomowanej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 19 września 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się notowaniom oraz zmienności kursu akcji Pekao SA w ciągu ostatnich dni i tygodni. Dowiemy się, jakie czynniki wpływały na te notowania i jakie trendy obserwowane były na rynku. Ponadto, przyjrzymy się bieżącemu kursowi akcji Pekao SA w dniu 18 września, aby zrozumieć, jakie wydarzenia lub informacje mogły wpłynąć na jego wartość. Bank Pekao SA jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku finansowym, dlatego jego notowania są szczególnie interesujące dla inwestorów oraz obserwatorów rynku kapitałowego.

Czytaj więcej 18 września 2023

Wczorajsza, nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wzbudziła wiele emocji i niepewności na rynku finansowym. W godzinach popołudniowych RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe o aż 0.75 punktu procentowego, przesuwając je z poziomu 6.75% na poziom 6%. Ta znacząca interwencja banku centralnego była ogromnym zaskoczeniem dla inwestorów i obserwatorów rynku, zwłaszcza w kontekście trwającej wysokiej inflacji.

Czytaj więcej 7 września 2023

Poniedziałek, 4 września, obiecywał być dniem pełnym napięcia i oczekiwań na rynku finansowym, a spółka Pekao SA, jedna z ważniejszych instytucji w polskim sektorze bankowym, była pod szczególną obserwacją inwestorów i ekspertów. Sektor bankowy zawsze przyciąga uwagę ze względu na jego istotność dla stabilności gospodarki, a Pekao SA jako jedna z czołowych instytucji w branży, ma istotny wpływ na ogólną kondycję rynku kapitałowego.

Czytaj więcej 4 września 2023

Cena akcji Pekao SA w dniu poniedziałek, 28 sierpnia, przyciągnęła uwagę inwestorów, otwierając drzwi do analizy, jak gigantyczny sektor bankowy rozpoczął ostatni wakacyjny tydzień. W czasach dynamicznych zmian na rynkach finansowych, szczególnie w sektorze bankowym, niezwykle ważne jest zrozumienie czynników wpływających na zmienność i wydźwięk notowań. Ten artykuł zajmie się analizą zmienności kursu akcji Pekao SA, przyglądając się zarówno wydarzeniom rynkowym, gospodarczym oraz politycznym, które miały wpływ na tę sytuację, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

W artykule niniejszym skupimy się na fascynującym i nieodłącznym aspekcie rynków finansowych, a mianowicie na zmienności. Zmienność cen akcji oraz instrumentów finansowych stanowi jedną z kluczowych cech charakteryzujących dynamiczny świat inwestycji. Będziemy szczegółowo analizować zmienność w kontekście polskiego sektora bankowego, koncentrując się na jednej z czołowych instytucji tego rynku – spółce Pekao SA.

Czytaj więcej 28 lipca 2023

Skorzystaj z 11. edycji promocji „Otwórz Konto Przekorzystne online i otrzymaj nagrodę” Banku Pekao SA — załóż Konto Przekorzystne wraz z Kontem Oszczędnościowym, na którym środki do 100 000 zł są oprocentowane na 7% przez 5 miesięcy i złap życie za rogi! Ponadto możesz uzyskać 200 zł nagrody pieniężnej za otwarcie i aktywne korzystanie z konta […]

Czytaj więcej 18 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu