pekao giełda

W dniu 4 stycznia, inwestorzy śledzący notowania giełdowe z zainteresowaniem przyglądali się cenom akcji Pekao SA, jednego z kluczowych graczy na rynku finansowym. To przedsiębiorstwo, będące jednym z największych banków w Polsce, jest obiektem uważnej analizy, a jego akcje stanowią istotny element krajobrazu giełdowego. W tym kontekście, przyjrzymy się bliżej zmienności kursu oraz najnowszym danym dotyczącym notowań Pekao SA, które odzwierciedlają dynamiczne zdarzenia na rynku kapitałowym.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

W ostatnich miesiącach kurs akcji Pekao SA prezentował dynamiczne i niejednolite ruchy, tworząc fascynujący obraz zmienności na rynku finansowym. Od momentu początkowego notowania, zarejestrowanego na poziomie 110,8000 zł dnia 3 lipca 2023 roku, do dzisiejszego dnia, czyli 4 stycznia 2024 roku, kurs akcji Pekao SA uległ znacznej zmianie o 35,60%. To istotna różnica, która rysuje się jako rezultat różnorodnych czynników wpływających na rynek giełdowy.

Niezwykła dynamika ruchów cenowych jest szczególnie widoczna w odnotowanej zmianie kursu wynoszącej 39,4500 zł. Maksymalna wartość kursu, osiągnięta 28 grudnia 2023 roku, wyniosła imponujące 154,0000 zł, podczas gdy minimum zostało zarejestrowane 6 września 2023 roku i wyniosło 94,7000 zł. Średnia wartość kursu w analizowanym okresie kształtowała się na poziomie 120,3044 zł, co odzwierciedla zarówno chwilowe wzrosty, jak i spadki.

Wolumen obrotu, oscylujący wokół imponującej liczby 81 133 408 sztuk, świadczy o intensywnej aktywności inwestorów na rynku giełdowym w kontekście akcji Pekao SA. Średni wolumen notowań wyniósł 633 855 sztuk, sugerując pewną stabilność w handlu. Całość tych danych ukazuje, że kurs akcji Pekao SA w ostatnich miesiącach był obszarem wielu zmiennych i interesujących zjawisk na rynku kapitałowym.

...

W dniu 4 stycznia, inwestorzy śledzący notowania giełdowe z zainteresowaniem przyglądali się cenom akcji Pekao SA, jednego z kluczowych graczy na rynku finansowym. To przedsiębiorstwo, będące jednym z największych banków w Polsce, jest obiektem uważnej analizy, a jego akcje stanowią istotny element krajobrazu giełdowego. W tym kontekście, przyjrzymy się bliżej zmienności kursu oraz najnowszym danym dotyczącym notowań Pekao SA, które odzwierciedlają dynamiczne zdarzenia na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej 4 stycznia 2024

Dzisiejszy rynek finansowy jest dynamiczny i podlega licznych zmianom, które wpływają na notowania różnych spółek. Jedną z kluczowych informacji dla inwestorów jest bieżący kurs akcji. W tym kontekście przyjrzymy się bliżej spółce Pekao SA, analizując aktualne notowania, wykresy oraz stopień zmienności cen akcji w określonym okresie. To spojrzenie na aktualną sytuację rynkową może być istotne dla tych, którzy śledzą rynki kapitałowe i podejmują decyzje inwestycyjne oparte na analizie kursów giełdowych.

Czytaj więcej 8 grudnia 2023

W artykule analizujemy obecny stan kursu akcji Pekao SA oraz dokładnie przyglądamy się wydarzeniom na rynku finansowym z perspektywy sektora bankowego. Nasze spojrzenie skierujemy na badanie zmienności notowań Pekao SA w minionych miesiącach, przywołując wykres kursów i przeprowadzając analizę wpływu czynników rynkowych na perspektywy na koniec roku.

Czytaj więcej 1 grudnia 2023

W dniu 2 listopada przyglądamy się notowaniom akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA), starając się zrozumieć, jak kształtuje się ich kurs na dzisiejszym rynku. W trakcie analizy cen akcji, istotne jest zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, która wpływa na wycenę spółki. Jako jeden z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym, Bank Pekao SA cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, co sprawia, że bieżące notowania są przedmiotem szczególnej uwagi. W artykule tym postaramy się przybliżyć aktualne wydarzenia rynkowe wpływające na kurs akcji Pekao SA oraz odpowiedzieć na pytanie: „Ile kosztuje jedna akcja Pekao SA dziś?”.

Czytaj więcej 2 listopada 2023

Dziś, 12 października, przyjrzymy się z bliska kursowi akcji Pekao, zgłębimy, jakie trendy kształtują się na rynku finansowym i jakie czynniki wpływają na sytuację sektora bankowego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poznaj najnowsze wydarzenia, analizy i prognozy, aby być dobrze poinformowanym inwestorem na zmieniającym się rynku.

Czytaj więcej 12 października 2023

W dniu 5 października, notowania akcji Banku Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA) prezentowały się z pewnymi dynamicznymi zmianami, co stanowi istotne zagadnienie dla inwestorów i obserwatorów rynku finansowego. Analiza obejmowała koszt akcji Pekao SA, ukazując ich wartość na tle wcześniejszych sesji. Podczas analizy uwzględniono różne aspekty, takie jak wykres kursu, trendy cenowe oraz ogólną zmienność wyceny akcji. Dzięki temu inwestorzy mogli śledzić bieżący stan notowań, co jest istotne dla podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Czytaj więcej 5 października 2023

W artykule niniejszym skupimy się na fascynującym i nieodłącznym aspekcie rynków finansowych, a mianowicie na zmienności. Zmienność cen akcji oraz instrumentów finansowych stanowi jedną z kluczowych cech charakteryzujących dynamiczny świat inwestycji. Będziemy szczegółowo analizować zmienność w kontekście polskiego sektora bankowego, koncentrując się na jednej z czołowych instytucji tego rynku – spółce Pekao SA.

Czytaj więcej 28 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu