oprocentowanie kredytów hipotecznych

Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych wywołała falę zainteresowania na rynku finansowym. Obniżka stóp procentowych jest zawsze momentem, który budzi duże emocje i zainteresowanie inwestorów oraz kredytobiorców. Warto przyjrzeć się, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla rynku kredytowego, a szczególnie dla kredytów hipotecznych.

RPP w Działaniu

Po długim okresie, który obejmował 10 kolejnych posiedzeń, na których stopy procentowe pozostawały niezmienne, wrzesień przyniósł zaskakującą zmianę. RPP zdecydowała się na pierwszą w 2023 roku obniżkę stóp procentowych NBP. Niemal pewne było to, że część członków Rady będzie głosować za obniżką stóp, jednak jej skala była zdecydowanie większa, niż przewidywali eksperci.

Obniżka o 75 punktów bazowych spowodowała, że od września stopy procentowe w Polsce prezentują się następująco:

  • Stopa referencyjna: 6,00% w skali roku,
  • Stopa lombardowa: 6,50% w skali roku,
  • Stopa depozytowa: 5,50% w skali roku,
  • Stopa redyskontowa weksli: 6,05% w skali roku,
  • Stopa dyskontowa weksli: 6,10% w skali rocznej,
  • Stopa rezerwy obowiązkowej: 3,50% w skali rocznej.

To istotna zmiana, która ma wpływ na całą gospodarkę i rynek finansowy. RPP podjęła tę decyzję, mimo że inflacja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, co budzi kontrowersje i różne opinie wśród ekonomistów.

Rynek Kredytowy w Czekaniu

Obniżka stóp procentowych to moment, który wzbudza zainteresowanie przede wszystkim kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy planują wzięcie kredytu hipotecznego. Jednak warto zaznaczyć, że dzisiejsza decyz...

Ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych wywołała falę zainteresowania na rynku finansowym. Obniżka stóp procentowych jest zawsze momentem, który budzi duże emocje i zainteresowanie inwestorów oraz kredytobiorców. Warto przyjrzeć się, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla rynku kredytowego, a szczególnie dla kredytów hipotecznych.

Czytaj więcej 7 września 2023

Stawka referencyjna WIBOR 3M ma kluczowe znaczenie dla wielu kredytów hipotecznych i gotówkowych w Polsce. W roku 2022 WIBOR 3M znacząco wzrósł, powodując konieczność regulowania coraz wyższych rat przez kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej wysokości WIBOR 3M oraz prognozom dotyczącym jego zmiany w roku 2023.

Czytaj więcej 29 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu