odpowiedzialność finansowa

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stanowi niekwestionowaną instytucję w polskim krajobrazie państwowym, pełniąc rolę naczelnego i niezależnego organu kontroli państwowej. Z misją strażnika grosza publicznego, NIK istnieje od ponad 100 lat, oceniając funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi. Jaką rolę pełni, kto nią zarządza, jakie ma uprawnienia, oraz nad jakimi sprawami pracuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

NIK. Co to jest Najwyższa Izba Kontroli?

NIK to instytucja o wyjątkowej roli w systemie państwa polskiego. Powołana jako jedna z pierwszych po odzyskaniu niepodległości, spełnia funkcję organu kontrolnego, sprawującego nadzór nad gospodarką publiczną. Jest niezależna od władzy wykonawczej, co jest kluczowe dla jej efektywnego działania.

NIK - Kto Zarządza Najwyższą Izbą Kontroli?

Prezes NIK kieruje pracami instytucji. Osoba ta pełni niezależną funkcję, a jej wybór odbywa się w procesie demokratycznym. Prezes jest jednocześnie przewodniczącym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, co świadczy o uznaniu międzynarodowym dla roli NIK.

1. Prezes NIK - Marian Banaś: Prezes NIK pełni funkcję najwyższego kierowniczego organu. Jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie i nadzór nad pracą Izby. W przypadku Najwyższej Izby Kontroli, prezesem jest Marian Banaś. Jego rola obejmuje nie tylko strategiczne podejmowanie decyzji, ale także reprezentowanie NIK na zewnątrz. Prezes jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Kadencja prezesa trwa 6 lat, a możliwość wyboru na kolejną kadencję istnieje tylko raz.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/

2. Wiceprezesi NIK: Wiceprezesi NIK, Tadeusz Dziuba i Małgorzata Motylow, wspierają prezesa w wykonywaniu zadań i pełnią funkcj...

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stanowi niekwestionowaną instytucję w polskim krajobrazie państwowym, pełniąc rolę naczelnego i niezależnego organu kontroli państwowej. Z misją strażnika grosza publicznego, NIK istnieje od ponad 100 lat, oceniając funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi. Jaką rolę pełni, kto nią zarządza, jakie ma uprawnienia, oraz nad jakimi sprawami pracuje? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czytaj więcej 18 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu