obligacja

W tegorocznym przeglądzie warunków skrajnych przeprowadzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Bank Pekao S.A. wyróżnił się jako najbardziej odporny na negatywne scenariusze makroekonomiczne w Europie. Spośród 70 banków, które poddano badaniom, Bank Pekao znalazł się na czele, potwierdzając swoją wyjątkową stabilność w obliczu wyzwań, takich jak pandemia czy konflikty geopolityczne w sąsiedztwie.

Prezes Banku Pekao, Leszek Skiba, podkreślił, że wyniki stress testów EBA są potwierdzeniem konsekwentnego podejścia banku do ryzyka oraz wysokiej płynności, co pozwala utrzymać czołową pozycję wśród najbezpieczniejszych banków w Europie.

Stress testy EBA mają kluczowe znaczenie dla oceny kondycji banków europejskich i stanowią istotne źródło informacji dla organów nadzorczych. Ich celem jest określenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w warunkach ekstremalnych scenariuszy.

Bank Pekao wykazał się imponującą odpornością na trudne warunki, a jego wskaźniki kapitałowe, zwłaszcza współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), pozostają na bardzo wysokim poziomie. W scenariuszu bazowym, spodziewany współczynnik CET1 na rok 2025 wynosi 18,6%, a w scenariuszu skrajnym - 15,4%, oba wskaźniki znacząco przewyższają wymagania regulatora.

Bank Pekao okazał się jednym z dwóch banków, które nie zanotowały spadku wskaźników kapitałowych w analizowanym scenariuszu, potwierdzając swoją stabilność i zaufanie na rynku. Jego zdolność do generowania dochodów w każdym roku trwania scenariusza stanowi dodatkowy atut, który umocnił pozycję banku jako jednego z najbardziej niezawodnych i solidnych graczy na europejskim rynku finansowym.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu