obciążenie podatkowe

Termin na zmianę formy opodatkowania dla przedsiębiorców zbliża się wielkimi krokami, a do 20 lutego mają oni możliwość dokonania wyboru między skalą podatkową (zasady ogólne), podatkiem liniowym oraz ryczałtem. Wartość tego wyboru może się przekładać na istotne oszczędności zarówno w podatku dochodowym, jak i składce zdrowotnej. Główny doradca podatkowy w inFakt, Piotr Juszczyk, zwraca uwagę na istotę dokładnego przeliczenia i wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców.

Procedura zmiany formy opodatkowania polega na złożeniu stosownego oświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą to zrobić szybko i wygodnie w formie elektronicznej poprzez Konto Przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl. Ważne jest, aby informacja dotarła do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma osiągnęła pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeśli przedsiębiorstwo uzyskało pierwszy przychód w styczniu 2024 roku, termin na zmianę formy opodatkowania wygasa 20 lutego.

>> Czytaj także: Walka z dezinformacją czy monitorowanie wizerunku PiS? Zmiany priorytetów w NASK

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania wymaga precyzyjnych kalkulacji i uwzględnienia wielu czynników. Przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę nie tylko wysokość swoich przychodów i kosztów, ale także takie elementy jak liczba dzieci, zatrudnienie, dochody współmałżonka oraz planowane inwestycje. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zmiany przepisów z 2022 roku, które wprowadziły nowe wyzwania związane z obliczeniem składki zdrowotnej, dokładne oszacowanie całkowitego obciążenia podatkowego staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

Na początku roku trudno jest przewidzieć, jakie zmiany mogą nastąpić w trakcie roku, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na wybór formy opodatkowania wstecznie, po zakończeniu roku. Jednakże, jak zauważa Juszczyk, istnieje ryzyko, że wybór ten może okazać się nieoptymalny w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, takich jak zmiany w życiu osobistym czy rodzinnym, które wpłyną na kalkulację podatkową.

>> Czytaj również:

Termin na zmianę formy opodatkowania dla przedsiębiorców zbliża się wielkimi krokami, a do 20 lutego mają oni możliwość dokonania wyboru między skalą podatkową (zasady ogólne), podatkiem liniowym oraz ryczałtem. Wartość tego wyboru może się przekładać na istotne oszczędności zarówno w podatku dochodowym, jak i składce zdrowotnej. Główny doradca podatkowy w inFakt, Piotr Juszczyk, zwraca uwagę na istotę dokładnego przeliczenia i wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej 20 lutego 2024

Polski system podatkowy, podobnie jak wiele innych na świecie, obejmuje szereg preferencji podatkowych. Celem tych preferencji jest nie tylko stymulowanie określonych zachowań podatników, lecz także wsparcie dla konkretnych sektorów gospodarki, zmiana progresywności systemu podatkowego czy też zachęcanie do określonych działań.

Czytaj więcej 30 stycznia 2024

Stawka podatkowa to określony procentowo lub kwotowo wskaźnik, który służy do obliczenia należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Nie jest jedynym parametrem wpływającym na wysokość podatku, ale odgrywa kluczową rolę w ustalaniu obciążenia podatkowego. W Polsce istnieją różne stawki podatkowe, zależne od rodzaju podatku.

Czytaj więcej 30 stycznia 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu