NP Paribas

Bank BNP Paribas, znany jako dynamiczna instytucja dostosowująca się do zmieniającego się świata finansów, wprowadza nową promocję "Słoneczna Promocja". Nowi klienci mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody, łącznie sięgające aż 480 zł, poprzez otwarcie Konta Osobistego oraz aktywne korzystanie z niego.

Promocja trwa do momentu osiągnięcia 3000 rejestracji lub do 10 września 2023 roku, zapewniając nowym klientom dostatecznie dużo czasu na skorzystanie z oferty. Co ważne, aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otwarcie Konta Osobistego w ramach promocji.

Proces uczestnictwa w promocji jest prosty i składa się z dwóch kroków:

Krok 1: Rejestracja

  1. Zarejestruj się w promocji poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie promocyjnej.
  2. Po zarejestrowaniu, złóż wniosek o Otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej (do 10 września 2023 roku).

Krok 2: Aktywność na Koncie

  1. Po zarejestrowaniu, zawrzyj Umowę ramową z Bankiem oraz aktywuj Kartę do 20 września 2023 roku.
  2. We wrześniu wykonaj co najmniej jedno przelew za pomocą Bankowości Elektronicznej oraz przeprowadź transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 200 zł.

Nagrody za aktywność są następujące:

  • We wrześniu: Możesz otrzymać 160 zł poleceniem przelewu na Konto Osobiste.
facebook linkedin link search star star-empty menu