Ministerstwo Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wybór projektu niekonkurencyjnego pt. "Społeczna równowaga" do dofinansowania w ramach Działania 11.3 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Projekt ten został wybrany ze względu na jego znaczenie dla rozwoju polityki włączenia społecznego w województwie podkarpackim.

>> Zobacz też: Wydłużenie terminu składania wniosków na Fundusze Europejskie dla Lubuskiego


Cel projektu

Celem projektu "Społeczna równowaga" jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego oraz wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa.

Realizacja projektu potrwa do 2028 roku i ma na celu poprawę efektywności współpracy między instytucjami zaangażowanymi w działania na rzecz włączenia społecznego.

Szczegóły projektu

  • Numer projektu: FERS.04.13-IP.06-0014/23
  • Tytuł projektu: Społeczna równowaga
  • Wnioskodawca: Województwo Podkarpackie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  • Kwota przyznanego dofinansowania: 32 814 628,41 PLN
  • Okres realizacji: 2023-2028

>>> Czytaj także: Nabór do dotacji “Koordynacja wsparcia osób młodych i długotrwale bezrobotnych na rynku pracy”

Znaczenie dla regionu

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności działań w zakresie polityki ...

Od 1 października 2024 roku polscy rodzice będą mogli skorzystać z nowych świadczeń w ramach programu “Aktywny Rodzic”. Program ten, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP, a wnioski będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Czytaj więcej 17 czerwca 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2024, który wynosi 112,12 proc. To oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura brutto wyniesie 1780,96 zł, co stanowi wzrost o 192,52 zł w porównaniu z poprzednimi kwotami.

Czytaj więcej 15 lutego 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu