mbank wykres

Kurs akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym, stanowi przedmiot intensywnego zainteresowania inwestorów. Notowania tej instytucji finansowej podlegają dynamicznym zmianom, odzwierciedlając warunki rynkowe, makroekonomiczne trendy oraz specyfikę sektora bankowego. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się aktualnemu kursowi mBanku, analizując notowania, wykresy oraz zmienność cen akcji w ostatnim czasie.

Wykres mBank

Notowania mBank

W ciągu ostatniego półrocza akcje mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym, doświadczyły znacznej zmienności. Kurs odniesienia spółki, ustalony na poziomie 396,00 złotych w dniu 23 czerwca 2023 roku, stał się punktem wyjścia dla dynamicznych fluktuacji cen na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Podczas tego okresu, inwestorzy śledzili wahania wartości akcji mBanku, obserwując zmiany na tle makroekonomicznych i sektorowych uwarunkowań. Zmienność kursu odzwierciedlała nie tylko wewnętrzne czynniki związane z wynikami finansowymi banku, lecz także zmienną sytuację na rynku kapitałowym oraz ogólne trendy w sektorze bankowym.

Najniższą wartość akcji mBanku, wynoszącą 371,80 złotych, odnotowano 4 października 2023 roku. Z kolei 5 grudnia 2023 roku kurs sięgnął swojego maksymalnego poziomu, osiągając 583,60 złotych. Różnica między wartościami maksymalną a minimalną stanowiła istotny obszar zmienności w ciągu tego okresu, wynoszącą 211,80 złotych.

Średnia cena akcji mBanku w analizowanym okresie wyniosła 454,38 złotych. To istotne dane, pozwalające zobaczyć średnią wartość notowań spółki i zrozumieć, jak cena akcji kształtowała się w dłuższej perspektywie czasowej.

Wolumen obrotu, czyli ilość akcji, które zmieniały właścicieli, osiągnął imponujący poziom, wynoszący 3 669 271 sztuk. Średni wolumen obrotu wyniósł 28 444 sztuki, co świadczy o aktywnej aktywności inwestorów na rynku akcji mBanku. Obroty osiągnięte w ostatnim półroczu sięgnęły 1 659,275 miliona z...

Kurs akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym, stanowi przedmiot intensywnego zainteresowania inwestorów. Notowania tej instytucji finansowej podlegają dynamicznym zmianom, odzwierciedlając warunki rynkowe, makroekonomiczne trendy oraz specyfikę sektora bankowego. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się aktualnemu kursowi mBanku, analizując notowania, wykresy oraz zmienność cen akcji w ostatnim czasie.

Czytaj więcej 8 grudnia 2023

Dnia 14 listopada, we wtorek, warto zastanowić się nad aktualnymi notowaniami akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zmieniające się ceny akcji odzwierciedlają dynamiczne warunki giełdowe, stanowiące przedmiot zainteresowania zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy śledzą bieżące wydarzenia gospodarcze.

Czytaj więcej 14 listopada 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na jednym z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym – mBank. Dnia 4 października przyjrzymy się bieżącym notowaniom akcji tej instytucji, starając się zrozumieć, jak zmienia się ich wartość podczas dzisiejszej sesji giełdowej. Analiza kursu, stopnia zmienności oraz przebiegu wykresu stanowi nieocenione narzędzie dla inwestorów i obserwatorów rynku. Oczekuje nas dogłębne spojrzenie na to, co kształtuje aktualne trendy w wycenie akcji mBanku. Również czynniki zewnętrzne, takie jak wydarzenia polityczne czy gospodarcze, mają wpływ na notowania. Czy mBank reaguje na aktualne wydarzenia, czy może jest jednym z tych stabilnych elementów w gąszczu rynkowych zmian?

Czytaj więcej 4 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu