mbank kurs akcji

W dniu 22 grudnia, otwierając zasłony ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, spojrzenie uczestników rynku skupiało się na wydarzeniach dotyczących jednego z kluczowych graczy w sektorze finansowym – mBank. Niniejszy artykuł stanowi analizę notowań akcji mBank z tego konkretnego dnia, przyglądając się uważnie zmianom w wartości papierów wartościowych i badając czynniki wpływające na ich aktualną cenę. 

Jak kształtowały się notowania mBank i jakie czynniki wpłynęły na ich bieżącą wartość? Przyjrzymy się temu kluczowemu momentowi na rynku finansowym, aby dostarczyć kompleksowej analizy sytuacji tej renomowanej instytucji bankowej.

Wykres mBank

Notowania mBank

Zmienność kursu akcji mBank w okresie od września 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku stanowiła istotny element na rynku finansowym, przyciągając uwagę inwestorów dynamicznymi ruchami cenowymi. Kurs odniesienia ustalony na poziomie 400,6000 zł dnia 23 września 2023 roku uległ imponującej zmianie o 37,14%, co przekłada się na kwotę 148,8000 zł na korzyść spółki.

Warto zaznaczyć, że w analizowanym okresie kurs akcji mBank oscylował pomiędzy minimalną wartością 371,8000 zł, zarejestrowaną 4 października 2023 roku, a maksymalnym poziomem 583,6000 zł, osiągniętym 5 grudnia 2023 roku. Ta znacząca amplituda ruchu cenowego odzwierciedla zmienne warunki na rynku oraz wpływ różnorodnych czynników na wartość akcji banku.

Średni kurs akcji mBank w analizowanym okresie wyniósł 503,0677 zł, co stanowi ważny punkt odniesienia dla inwestorów, ukazując dynamikę zmian cenowych na rynku. Ponadto, wolumen obrotu akcjami mBank prezentuje pewne zainteresowanie ze strony inwestorów, osiągając liczbę 2 032 988 sztuk, przy średnim wolumenie na poziomie 31 277 sztuk.

Sumaryczne obroty akcjami mBank osiągnęły 1 025,203 mln zł, co przekłada się na średnie obroty na poziomie 15,772 mln zł dziennie. Tak znaczne obroty potwierdzaj...

W dniu 22 grudnia, otwierając zasłony ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, spojrzenie uczestników rynku skupiało się na wydarzeniach dotyczących jednego z kluczowych graczy w sektorze finansowym – mBank. Niniejszy artykuł stanowi analizę notowań akcji mBank z tego konkretnego dnia, przyglądając się uważnie zmianom w wartości papierów wartościowych i badając czynniki wpływające na ich aktualną cenę.

Czytaj więcej 22 grudnia 2023

W dzisiejszym notowaniu na giełdzie, tj. 2 listopada, przyjrzymy się aktualnemu kursowi akcji mBank. To ważne zagadnienie dla inwestorów i wszystkich zainteresowanych obserwacją wydarzeń na rynku finansowym. Poznamy cenę jednej akcji mBank oraz ewentualne zmiany, które mogą wpływać na sytuację tej instytucji na rynku kapitałowym. Kursy akcji stanowią kluczowy element analizy dla inwestorów, odzwierciedlając obecny stan i perspektywy danej spółki.

Czytaj więcej 2 listopada 2023

W dniu 11 października, czyli środę, inwestorzy śledzący rynek finansowy z pewnością zwracają szczególną uwagę na notowania spółek sektora bankowego, a wśród nich szczególnie interesują się akcjami mBanku. To właśnie w tym kontekście ukierunkowanym na sektor bankowy, który stanowi ważny wskaźnik zdrowia gospodarki, rozgrywają się dzisiejsze wydarzenia na giełdzie.

Czytaj więcej 11 października 2023

W dzisiejszych czasach rynek finansowy stanowi niezwykle istotny obszar zainteresowania zarówno inwestorów, jak i osób monitorujących sytuację gospodarczą. Jednym z kluczowych elementów rynku są notowania akcji różnych spółek, które odzwierciedlają ich wartość na giełdzie. Jedną z takich spółek jest mBank. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji mBanku, ich zmienności oraz aktualnemu kursowi, dzięki czemu uzyskamy lepszy wgląd w sytuację tej instytucji na rynku finansowym.

Czytaj więcej 19 września 2023

W poniedziałek, 18 września, inwestorzy i obserwatorzy rynku finansowego z niecierpliwością śledzą notowania akcji mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym. mBank, będący częścią większej grupy kapitałowej, od dłuższego czasu przyciąga uwagę zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Kurs akcji tego banku odgrywa znaczącą rolę w krajobrazie finansowym Polski, wpływając na portfele inwestorów i mając istotny wpływ na ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Czytaj więcej 18 września 2023

W dzisiejszym artykule poświęcimy uwagę jednemu z najważniejszych graczy na polskim rynku finansowym – mBankowi. Bank ten, będący jednym z gigantów sektora bankowego w Polsce, przyciąga uwagę inwestorów i obserwatorów rynku z racji swojej pozycji i wpływu na gospodarkę kraju. Dziś przyjrzymy się dokładnie notowaniom, wykresom i kursowi akcji mBanku w poniedziałek, 11 września 2023 roku, aby dostarczyć aktualne informacje inwestorom oraz wszystkim zainteresowanym kondycją rynku bankowego w Polsce.

Czytaj więcej 11 września 2023

Kurs akcji mBank w dniu 7 września stał się jednym z centralnych punktów zainteresowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ogłoszonej popołudniem poprzedniego dnia, która dotyczyła obniżenia stóp procentowych. Ta nagła zmiana w polityce monetarnej wzbudziła falę spekulacji i zainteresowania inwestorów, wprowadzając niepewność na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 7 września 2023

W świecie finansów każda decyzja może być równoznaczna z falą zmian. Dzisiaj, 6 września, nie jest dniem jak każdy inny na polskim rynku bankowym. To dzień, w którym Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmuje swoje decyzje dotyczące stóp procentowych, co może przynieść znaczące konsekwencje dla całego sektora bankowego. Jednym z banków, który będzie w centrum uwagi, jest mBank. Jaką drogę będzie podążała cena akcji tego giganta finansowego po ogłoszeniu decyzji RPP?

Czytaj więcej 6 września 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacji na rynku akcji mBanku oraz sektora bankowego jako całości. Dokładnie przeanalizujemy notowania, kurs akcji, oraz zmienność tego popularnego polskiego banku w dniu 5 września 2023 roku. Ponadto, omówimy najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku sektora bankowego, które wpłynęły na zachowanie akcji mBanku.

Czytaj więcej 5 września 2023

Wchodząc w nowy tydzień, inwestorzy wyczekują informacji na temat cen akcji spółki mBank. To właśnie dziś, w poniedziałek, 28 sierpnia, na rynkach finansowych ujawni się, ile kosztują akcje tej renomowanej instytucji. Analiza notowań, dynamiki zmian oraz wykresów cenowych stanowi niezwykle ważny element dla inwestorów, dostarczając istotnych informacji o bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym danym notowań akcji mBanku, próbując zrozumieć, jak zmienia się wartość tej spółki oraz jakie czynniki wpływają na jej kurs. Dodatkowo, przeanalizujemy dane historyczne, by uzyskać pełniejszy obraz ewolucji cen akcji mBanku.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

W dzisiejszym dynamicznym świecie gospodarczym inwestowanie stało się nieodzownym elementem strategii finansowych wielu osób i przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych wskaźników dla potencjalnych inwestorów jest cena akcji, która stanowi nie tylko miarę wartości danej spółki, lecz także pozwala na analizę jej kondycji finansowej i perspektyw rozwoju.

Czytaj więcej 10 sierpnia 2023

W ostatnim czasie na rynkach finansowych obserwowaliśmy znaczną wzmożoną zmienność notowań wielu instrumentów. Wzrost niepewności wynikający z globalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, polityczne napięcia czy wahania indeksów giełdowych, wpłynął na znaczną fluktuację cen aktywów na całym świecie. W tym kontekście warto ponownie skupić się na polskim sektorze bankowym, a konkretnie na notowaniach spółki mBank.

Czytaj więcej 26 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu