mbank jak kupowac akcje

We środę, 13 września, mBank pozostaje jednym z centralnych punktów zainteresowania na rynku akcji. Inwestorzy i analitycy śledzą uważnie notowania tej instytucji finansowej, próbując zrozumieć, jakie czynniki wpływają na jej wartość na Giełdzie Papierów Wartościowych. W niniejszym artykule dokładnie przyjrzymy się notowaniom akcji mBank, omówimy ich zmienność cenową oraz przeanalizujemy wykres cenowy. Dowiemy się, ile kosztują akcje mBank w dniu 13 września oraz jakie czynniki mogą wpłynąć na ich kurs w najbliższych dniach. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać najnowsze informacje na temat tej istotnej instytucji finansowej na polskim rynku kapitałowym.

Wykres mBank we środę, 13 września

Notowania mBank we środę, 13 września

W ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji mBank wykazywały istotne zmiany, co przyciągnęło uwagę inwestorów i analityków na polskim rynku finansowym. Kurs odniesienia dla akcji mBank wynosił 448,7000 zł, a okres badawczy rozpoczął się 14 sierpnia 2023 roku i zakończył 13 września 2023 roku.

Warto zwrócić uwagę, że w tym okresie nastąpiła znacząca zmiana kursu akcji mBank. Kurs spółki spadł o 10,65%, co oznacza spadek o 47,8000 zł w porównaniu z kursem odniesienia.

Najniższa cena, jaką osiągnęły akcje mBank w ciągu tego miesiąca, wynosiła 385,9000 zł i miała miejsce 6 września 2023 roku. Z kolei najwyższa notowana cena akcji wyniosła 454,8000 zł i została odnotowana 14 sierpnia 2023 roku.

Średnia cena akcji w okresie badawczym wyniosła 418,4238 zł, a wolumen obrotu wynosił 528 986 sztuk akcji. Średni dzienny wolumen wynosił 25 190 sztuk akcji. Łączne obroty akcjami mBank w ciągu tego miesiąca wyniosły 220,551 mln zł, a średnie obroty wynosiły 10,502 mln zł dziennie.

Te zmiany w notowaniach akcji mBank są istotnym tematem dla inwestorów i obserwatorów rynku kapitałowego, ponieważ wpływają na ocenę stanu i perspektyw tej ważnej instytucji finansowej na polskiej gie...

We środę, 13 września, mBank pozostaje jednym z centralnych punktów zainteresowania na rynku akcji. Inwestorzy i analitycy śledzą uważnie notowania tej instytucji finansowej, próbując zrozumieć, jakie czynniki wpływają na jej wartość na Giełdzie Papierów Wartościowych. W niniejszym artykule dokładnie przyjrzymy się notowaniom akcji mBank, omówimy ich zmienność cenową oraz przeanalizujemy wykres cenowy. Dowiemy się, ile kosztują akcje mBank w dniu 13 września oraz jakie czynniki mogą wpłynąć na ich kurs w najbliższych dniach. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać najnowsze informacje na temat tej istotnej instytucji finansowej na polskim rynku kapitałowym.

Czytaj więcej 13 września 2023

Piątek, 8 września 2023 roku, to dzień, który przyciąga szczególną uwagę inwestorów na rynkach finansowych, zwłaszcza tych zainteresowanych sektorem bankowym. W centrum tej uwagi znajdują się notowania akcji mBank, który jest jednym z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym. Instytucja ta od lat odgrywa istotną rolę, wpływając na kształtowanie się polskiego sektora finansowego i stanowiąc ważny punkt odniesienia dla inwestorów oraz analityków.

Czytaj więcej 8 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu