listopad 2023

Jak donoszą media, tvn24, w ostatnich miesiącach odnotowujemy dynamiczny wzrost udzielanych pożyczek, głównie tych przeznaczonych na zakupy internetowe. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy Biura Informacji Kredytowej (BIK), zauważa, że wzrost liczby pożyczek wynika przede wszystkim z zastosowania pożyczek celowych na zakupy w internecie.

Te pożyczki obejmują również część zakupów z odroczoną płatnością po okresie bezodsetkowym, co umożliwia rozłożenie spłaty na kilka miesięcznych rat. Dane BIK wskazują, że firmy pożyczkowe w okresie od stycznia do listopada bieżącego roku udzieliły łącznie ponad 8,8 milionów złotych pożyczek, co stanowi wzrost o imponujące 127,2 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku.

W samym listopadzie bieżącego roku firmy pożyczkowe udzieliły ogółem 1,136 miliona nowych pożyczek o wartości 1,522 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 201,1 procent w porównaniu do listopada 2022 roku. Struktura sprzedaży pożyczek pozabankowych w listopadzie wykazuje, że 64,5 procent pożyczek stanowiły pożyczki celowe, 34,4 procent to pożyczki gotówkowe, a 1,1 procent to karty i limity pożyczkowe. Pod względem wartościowym, 35,4 procent to pożyczki celowe, 61,6 procent to pożyczki gotówkowe, a 3 procent to karty i limity pożyczkowe. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu wartościowym wzrosła o 33,1 procent.

Według danych BIK za okres styczeń–listopad 2023 roku, firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 8,818 milionów pożyczek, co stanowi wzrost o 127,2 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, na łączną kwotę 12,063 miliarda złotych, co jest wzrostem o 43,5 procent.

Szczegółowe analizy wskazują, że średnia wartość nowo udzielonej pożyczki celowej w listopadzie bieżącego roku wyniosła 734 złote i była niższa o 62,3 procent w porównaniu do listopada 2022 roku. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej pożyczki gotówkowej w listopadzie 2023 roku wyniosła 2401 złote, co stanowiło wzrost o 3,4 procent w ujęciu rocznym.

Dr Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, podkreśla, że tegoroczne wzrosty, zwłaszcza w sektorze pożyczek celowych, są głównie efektem wejścia w życie Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Zgodnie z jego oceną, wprowadzenie tej ustawy spowodowało raportowanie transakcji przez firmy, które ...

Inflacja w Polsce nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, osiągając 6,6 procent rok do roku w listopadzie 2023 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Porównując te liczby z październikiem, notuje się wzrost cen o 0,7 procent. Wartości te przekładają się na znaczące obciążenie budżetów gospodarstw domowych, a analiza szczegółowych danych wskazuje na specyficzne obszary, które w największym stopniu wpłynęły na ten wzrost.

Czytaj więcej 15 grudnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu