kurs zamknięcia PKO BP

W piątek, 29 września, inwestorzy obserwują z zainteresowaniem kurs akcji PKO BP, który w ostatnich sesjach dostarczał emocji i ważnych sygnałów na rynku. Przedwczoraj, kurs akcji banku osiągnął szczyt, docierając do średniej kroczącej SMA200. W dynamicznej reakcji na to wydarzenie, notowania szybko podskoczyły, tworząc na wykresie D1 charakterystyczną formację objęcia hossy.

Dzisiaj jednak, przy braku kontynuacji odbicia, kurs zdecydowanie zmierza w kierunku cofnięcia. Obecnie widoczna jest zasłona ciemnej chmury, sugerująca potencjalne osłabienie tempa wzrostów. Warto jednak zauważyć, że do poziomu średniej kroczącej nadal pozostaje pewna przestrzeń.

Rynkowi obserwatorzy jednomyślnie zauważają, że mimo obecnej niepewności, na rynku trwa zacięta walka pomiędzy bykami a niedźwiedziami. Mimo że obrońcy trendu starają się zahamować ewentualne pogłębienie spadków, niedźwiedzie jeszcze nie przeciągnęły liny na tyle, abyśmy mogli mówić o trwałej zmianie trendu. Sytuacja ta zdaje się ukazywać, że inwestorzy utrzymują ostrożność, oczekując na wyraźniejsze sygnały i potwierdzenie długoterminowych kierunków na wykresie PKO BP.

Wykres PKO BP

Notowania PKO BP

W ciągu ostatniego miesiąca kurs akcji PKO BP doświadczył znaczącej zmienności, co dostarczyło inwestorom dynamicznych doświadczeń. Poniżej przedstawiam kluczowe dane z ostatniego miesiąca, zakończone na dzień 29 września 2023 roku o godzinie 11:18:

Kurs na dzień 29 września wyniósł 34,48, co oznacza wzrost o +0,52 (1,53%) w porównaniu do poprzedniego okresu.

Historia YTD (Year-to-Date) wykazuje wzrost o 12,12%.

Maksymalna wartość kursu w okresie wyniosła 38,38, podczas gdy minimalna osiągnęła poziom 33,53. To świadczy o znaczącej zmienności, gdzie cena akcji oscylowała między tymi dwoma poziomami.

Cena otwarcia w okresie wynios...

W piątek, 29 września, inwestorzy obserwują z zainteresowaniem kurs akcji PKO BP, który w ostatnich sesjach dostarczał emocji i ważnych sygnałów na rynku. Przedwczoraj, kurs akcji banku osiągnął szczyt, docierając do średniej kroczącej SMA200. W dynamicznej reakcji na to wydarzenie, notowania szybko podskoczyły, tworząc na wykresie D1 charakterystyczną formację objęcia hossy.

Czytaj więcej 29 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu