kurs euro alior bank online

W piątek, 8 września 2023 roku, rynek finansowy śledzi z zainteresowaniem notowania akcji spółki Alior Bank. To ważny gracz na polskim rynku bankowym, który od lat przyciąga uwagę inwestorów i analityków. Kluczową informacją dla wszystkich zainteresowanych jest cena akcji Alior Bank w danym dniu oraz analiza ich zmienności, które wpływają na inwestycyjne decyzje na parkiecie giełdowym. W tym artykule zajmiemy się tymi aspektami, przedstawiając aktualne notowania, analizę wykresu oraz omawiając czynniki wpływające na cenę akcji Alior Bank w dniu 8 września 2023 roku.

Wykres Alior Bank w piątek, 8 września

Notowania Alior Bank piątek, 8 września

Zmienność kursu akcji Alior Bank w ostatnim tygodniu stanowiła istotny temat na rynku finansowym. Kurs odniesienia na początek tego okresu wynosił 56,1800 zł, jednak na koniec tygodnia, tj. 7 września 2023 roku, nastąpił imponujący spadek o 12,71%, co przełożyło się na stratę wynoszącą 7,1400 zł na akcji. Najniższą cenę w tym okresie osiągnięto 7 września, kiedy kurs wyniósł 48,1900 zł, podczas gdy najwyższa wartość kursu wyniosła 56,3000 zł, osiągnięta 1 września.

Średnia wartość kursu akcji Alior Bank w ciągu ostatniego tygodnia kształtowała się na poziomie 52,8141 zł. Wolumen obrotu wyniósł 1 862 294 sztuki, a średni wolumen handlu wynosił 1 969 sztuk. Łączne obroty akcjami Alior Bank w tym okresie wyniosły 94,694 miliony złotych, a średnie dziennie obroty wynosiły 0,100 miliona złotych.

Zmienna sytuacja na rynku akcji Alior Bank w ostatnim tygodniu jest wynikiem różnych czynników wpływających na rynek finansowy. Tak duży spadek w krótkim okresie może być efektem zmieniających się warunków na rynku, informacji dotyczących samego banku czy ogólnych tendencji na rynku finansowym. Dla inwestorów stanowi to istotną informację, która może wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne oraz strategie handlowe.

...

W piątek, 8 września 2023 roku, rynek finansowy śledzi z zainteresowaniem notowania akcji spółki Alior Bank. To ważny gracz na polskim rynku bankowym, który od lat przyciąga uwagę inwestorów i analityków. Kluczową informacją dla wszystkich zainteresowanych jest cena akcji Alior Bank w danym dniu oraz analiza ich zmienności, które wpływają na inwestycyjne decyzje na parkiecie giełdowym. W tym artykule zajmiemy się tymi aspektami, przedstawiając aktualne notowania, analizę wykresu oraz omawiając czynniki wpływające na cenę akcji Alior Bank w dniu 8 września 2023 roku.

Czytaj więcej 8 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu