kształcenie w XXI wieku

Polska stoi na progu rewolucji w edukacji cyfrowej, przygotowując się do wprowadzenia nowej, innowacyjnej inicjatywy, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki uczniowie korzystają z technologii w procesie nauczania.

Polska wstrzymuje program "Laptop dla ucznia"

W czwartek ogłoszono wstrzymanie programu "Laptop dla ucznia", co jest przełomową decyzją rządu, a jednocześnie wyznacznikiem zmian w podejściu do wsparcia cyfrowego w szkołach.

Podejrzenia naruszeń podczas przetargu

Podejrzenia naruszeń podczas przetargu na zakup laptopów, które realizowano od października 2022 roku w ramach programu "Laptop dla ucznia", doprowadziły do podjęcia decyzji o zawiadomieniu prokuratury. Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, zapowiedział skierowanie doniesienia do prokuratury w związku z możliwymi nieprawidłowościami w trakcie przetargu. Istnieje podejrzenie, że doszło do naruszenia przepisów karnych oraz podejrzanej sytuacji korupcyjnej.

Oświadczenia kluczowych decydentów

Minister edukacji, Barbara Nowacka, podkreśliła, że zawieszenie programu "Laptop dla ucznia" ma na celu umożliwienie wprowadzenia kompleksowej inicjatywy, która dostarczy uczniom nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb. Nowa inicjatywa, znana jako "Cyfrowy uczeń", ma być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby edukacji cyfrowej w Polsce. Planuje się, że program ten zapewni uczniom kompleksowe wsparcie w zakresie nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także zagwarantuje równy dostęp do narzędzi cyfrowych dla wszystkich uczniów, bez względu na ich status społeczny czy miejsce zamieszkania.

W kontekście tej zmiany ważne jest również to, że były minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, zasygnalizował, iż przetarg na laptopy był objęty tarczą antykorupcyjną CBA. Wskazał jednak na brak szczegółowych informacji w zawiadomieniu do prokuratury oraz wyraził wątpliwości co do rzeczywistych podstaw do podjęcia działań prawnych.

Perspektywy dla edukacji cyfrowej w Polsce wydają się obiecujące, z wprowadzeniem innowacyjnej inicjatywy "Cyfrowy uczeń", która ma stanowić kompleksowe wsparcie dla uczniów w dziedzinie edukacji cyfrowej. Kluczowym wyzwaniem będz...

facebook linkedin link search star star-empty menu